Marriage Week“Het huwelijk is het waard in te inves­teren. Overheid en kerken zouden hier dan ook meer voor moeten doen.” Dat vindt voor­zitter Jan Hol van de Stichting Marriage Week Nederland. Met de presen­tatie van een onder­zoek naar het belang van inves­teren in duur­zame relaties, is afge­lopen maandag de Marriage Week van start gegaan. “Het huwelijk is het waard in te investeren. Overheid en kerken zouden hier dan ook meer voor moeten doen.” Dat vindt voorzitter Jan Hol van de Stichting Marriage Week Nederland. Met de presentatie van een onderzoek naar het belang van investeren in duurzame relaties, is afgelopen maandag de Marriage Week van start gegaan.

foto: A.J. ten Napels  
Huwelijkszondag (foto: A.J. ten Napels)

Wereldwijd – in zeker 25 landen – worden op lokaal niveau in de week voor Valentijnsdag activiteiten georganiseerd om met name echtparen te stimuleren in hun relatie te investeren. In Nederland heeft de Stichting Marriage Week een representatief onderzoek laten uitvoeren onder ruim 2000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Onderzoeksbureau Blauw Research keek daarbij in het bijzonder naar de rol van de lokale overheid in situaties van scheiding.

Maatschappelijke gevolgen

Voorzitter Jan Hol stipte in zijn openingstoespraak aan welke maatschappelijke gevolgen het verbreken van een duurzame relatie heeft. Die zijn van een dusdanige invloed – naast emotioneel dus ook economisch en financieel – dat de overheid eigenlijk niet langer aan de zijlijn kan blijven staan.

In een vraaggesprek met het RD geeft hij aan dat gemeenten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) “steeds meer verantwoordelijkheid op het terrein van relaties krijgen. Zij komen ook in toenemende mate met de gevolgen van echtscheiding in aanraking. Dat vertaalt zich door in het beleid. Er zijn gemeenten die sociale huurwoningen vrijhouden voor mensen die gaan scheiden, terwijl koppels die willen trouwen moeilijk aan woonruimte kunnen komen. (…) Als mensen trouwen, moeten ze langs de overheid en pas als bij een scheiding de alimentatie moet worden geregeld, komt de overheid opnieuw in beeld. De schade wordt dan aan de achterkant opgenomen, terwijl er niet wordt geïnvesteerd in wat er onderweg gebeurt.”

Enkele resultaten van het onderzoek:

  • Ruim 70% van de Nederlanders vindt dat mensen te makkelijk uit elkaar gaan. Een meerderheid van de bevolking, ruim 60%, is van mening dat er binnen een relatie altijd een weg is om samen uit de problemen te komen.
  • Een kwart van de Nederlanders (24%) wil dat de overheid meer gaat investeren in relatiecursussen en deelname aan deze cursussen gaat bevorderen. Een derde (34%) vindt dat er op middelbare scholen verplicht onderwijs in liefdesrelaties moet worden gegeven.
  • Gevraagd naar hun eigen liefdesrelatie beoordelen Nederlanders die gemiddeld met een 8, waarbij mannen iets positiever over hun relatie zijn dan vrouwen. Voor 16% van de Nederlanders geldt dat hun relatie door de huidige financiële crisis meer onder druk is komen te staan.

Inzet kerken

Ook voor kerken ligt er een taak: “Mijn verwachting van kerken is dat ze het huwelijkspastoraat serieus nemen, gemeenteleden die gaan trouwen stimuleren deel te nemen aan relatiecursussen en ook in preken aandacht besteden aan de waarde van het huwelijk. Concreet roepen we alle kerken ertoe op om dat laatste komende zondag (zondag 12 februari) te doen als internationaal de ‘huwelijkszondag’ wordt gevierd.”

Symboolpolitiek

De aandacht voor het investeren in duurzame relaties wordt inmiddels op sommige plekken serieus genomen, ook in de politiek. Jan Hol wees in zijn openingstoespraak erop dat “politiek beleid soms ook symboolpolitiek is. In het Verenigd Koninkrijk wordt de Marriage Week inmiddels al enkele jaren officieel geopend in het Lagerhuis. Het afgelopen weekend is de Brit Richard Kane, de oprichter van Marriage Week, naar de Verenigde Staten gevlogen om dat daar voor de eerste keer de Marriage Week wordt geopend in het Amerikaanse Congres. (…) Kortom, wat let de Nederlandse minister-president om vanaf 2013 de Marriage Week in ons land te openen in de Tweede Kamer?”

Zie ook

Informatie over de Marriage Week in Nederland en allerlei activiteiten in dat kader, vind je op: www.marriageweek.nl

Daar staan ook de openingstoespraak en de resultaten van het onderzoek.

Eerder bericht: Een relaxte (zon)dag samen