Overheid, investeer in huwelijk en gezinOp de website van het Reforma­torisch Dagblad staat een artikel door Peter J. de Bode met daarin een oproep aan de politiek om te inves­teren in gezinnen als hoek­steen van een stabiele samenleving. Stof tot nadenken. Overheid, investeer in huwelijk en gezinOp de website van het Reformatorisch Dagblad staat een artikel door Peter J. de Bode met daarin een oproep aan de politiek om te investeren in gezinnen als hoeksteen van een stabiele samenleving. Stof tot nadenken.

“Resultaat van decennia liberaal beleid is anarchie, constateert Peter J. de Bode. Investeren in het gezin kan het tij keren.”