Mirjam SterkDe overheid dient voorwaarden te creëren waaronder het gezinsleven zo goed mogelijk kan functioneren. Dat betoogt Mirjam Sterk, Tweede-Kamerlid voor het CDA, in een column op Katholiekgezin.nl als reactie op de stelling over het gezinsbeleid. De overheid dient ervoor te zorgen dat er voorwaarden zijn waaronder het gezinsleven zo goed mogelijk kan functioneren. Daarbij moet het gezin als samenlevingsverband het uitgangspunt zijn en niet alleen de individuen daarbinnen. Dat betoogt Mirjam Sterk, fractielid van het CDA in de Tweede Kamer, als reactie op de stelling van Katholiekgezin.nl over het gezinsbeleid.

Mirjam SterkBij de stelling 'De overheid moethet gezin meer ondersteunen' meent 49% dat de overheid een actief gezinsstimulerend beleid moet volgen, 32% verwacht een gezinsvriendelijker beleid (onderwijs, kinderbijslag, verkeer). 12% ziet de ondersteunende rol van de overheid vooral in het helpen van probleemgezinnen en slechts 7% in opvoedcursussen van de overheid.

In de column, aan te klikken in de rechterkolom of door hier te klikken, betoogt Mirjam Sterk dat de overheid het gezin moet ondersteunen door de voorwaarden te creëren waaronder het gezin kan functioneren. Dat betekent dat er een goede combinatie mogelijk moet zijn om werk en zorg voor de kinderen goed te verdelen. En er moet een plaats zijn waar je terecht kunt met vragen over opvoeding, de Centra voor Jeugd en Gezin. Maar ook: goede ouderschapsverlof regelingen, schooltijdbanen, kinderopvangregelingen waarbij er voor het CDA ook een vergoeding hoort te staan tegenover informele opvang door familie.

Katholiekgezin.nl wil het debat over deze en andere actuele gezinsthema’s verder op gang brengen. Als bezoeker aan de site kun je dan ook reageren op de stellingen, die steeds rechts bovenaan de pagina staan, en de column. De komende weken komen er stellingen rond veilig internet voor kinderen en de zin/onzin van kinderopvang op te staan.