TrouwringenOp RKDocumenten.nl is een verta­ling toe­ge­voegd van een artikel van de hand van Aarts­bisschop Gerhard Ludwig Müller: “Getuige voor de kracht van de genade”, Over de onont­bind­baar­heid van het huwelijk en de discussie over de burger­lijk her­trouwden en de sacramenten.

TrouwringenOp RKDocumenten.nl is een vertaling toegevoegd van een artikel van de hand van Aarts­bisschop Gerhard Ludwig Müller, Prefect van de Congregatie voor de Geloofs­leer, getiteld: “Getuige voor de kracht van de genade”, Over de onont­bind­baar­heid van het huwelijk en de discussie over de burgerlijk hertrouwden en de sacramenten.

Oorsponkelijk werd het artikel gepubliceerd in Die Tagespost op 15 juni 2013 en stond het reeds op de Vaticaanse website. Recent heeft L'Osservatore Romano het artikel in diverse talen gepubliceerd en is in samen­werkings­verband aan de Nederlandse vertaling gewerkt. Mede in het licht van de aankomende bijzondere Bisschoppen­synode in 2014 heeft het artikel nog meer aan belang gewonnen.