Website met het ‘professorenmanifest’Vorige week verscheen op de website van Katholiek Nieuwsblad een bericht over katholieke profes­soren die tegen parochie­fusies zijn. Pastoor Mennen pareert alle aantijgingen in een commentaar op zijn website. Vorige week verscheen op de website van Katholiek Nieuwsblad een bericht over katholieke professoren die tegen parochiefusies zijn. Pastoor Mennen pareert alle aantijgingen in een commentaar op zijn website.

Website met het ‘professorenmanifest’Met de recente en minder recente strubbelingen bij parochiefusies rond bijvoorbeeld de Antoniusparochie in Best in bisdom 's-Hertogenbosch kun je je afvragen hoe katholiek een gemeenschap is die zich bewust en met voorbedachte rade afscheidt van het bisdom en daarmee van de katholieke Kerk.

Dat een fusie van verschillende parochies een pijnlijk en moeizaam proces is zal niemand ontkennen. Sommige parochies lijken bovendien zo ver van het katholieke geloof te staan dat bijsturing niet uit kan blijven. Het is uiterst verdrietig wanneer een groot deel van een parochie zich laat verleiden een eigen gemeenschap van geloof op te zetten en zich effectief afscheidt van de Wereldkerk.

Het is op zijn minst ongelukkig te noemen dat in een periode van dergelijke gevoelige ontwikkelingen een groep ‘katholieke’ professoren met een manifest komt tegen parochiefusies. Hiermee frustreren ze al dan niet bewust fusies die onherroepelijk toch doorgaan en vervreemden ze gelovigen van de katholieke Kerk. Je mag van katholieke intellectuelen beter verwachten.

Gelukkig zijn er ook voorbeelden waar parochiefusies wel slagen of waar men gezamenlijk tracht te bouwen aan de toekomst van de katholieke Kerk in, laten we eerlijk zijn, missieland Nederland. Ook al duurt het nog jaren voordat de pijn die gepaard gaat met een fusie minder wordt.

Radio Maria

Op donderdag 25 april om 11.00 uur zal Bart Putter spreken op Radio Maria over het kerkelijk recht rond parochiefusies.