Over betrouwbaarheidEen vraag die meer dan eens wordt gesteld aan onze deskundigen is: Is natuurlijke geboorteregeling net zo betrouwbaar als de pil? De NFP – Natural Family Planning – geeft antwoord. Een vraag die meer dan eens wordt gesteld aan onze deskundigen is: Is natuurlijke geboorteregeling net zo betrouwbaar als de pil? De NFP – Natural Family Planning – geeft antwoord.

Over betrouwbaarheidEr zijn veel verschillende studies naar de betrouwbaarheid van anticonceptie, waaronder symptothermale methoden (NFP). Zoals alle medische onderzoeken geven deze studies (enigszins) verschillende resultaten. De hoofdlijn is: de betrouwbaarheid van symptothermale methoden is goed vergelijkbaar met die van de combinatiepil. Dit is op zich niet vreemd, want het wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen 20 jaar was erop gericht de symptothermale methoden zodanig te ontwikkelen dat de betrouwbaarheid ervan vergelijkbaar zou zijn met die van de combinatiepil, omdat deze voor een meerderheid van de bevolking de afgelopen 30 jaar “de” referentie voor anticonceptie is geworden. De wetenschappelijke resultaten geven aan dat dit nu inderdaad gelukt is.

Twee manieren van betrouwbaarheid

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) geeft informatie over zeer veel verschillende vormen van anticonceptie in de publicatie Family Planning – A global handbook for providers. De WHO geeft betrouwbaarheidscijfers voor het eerste jaar van gebruik van de verschillende methoden. Voor latere jaren kunnen de cijfers wellicht iets anders zijn, maar voor een grootteordevergelijking zijn deze gegevens goed bruikbaar.

Er zijn twee manieren om de betrouwbaarheid van gezinsplanningmethoden te meten. De methodezekerheid (betrouwbaarheid bij foutloos gebruik, dus enkel tekortkomingen van de methode zelf) en de gebruikerszekerheid (betrouwbaarheid bij normaal gebruik, dus inclusief fouten door de gebruiker).

Gebruikerszekerheid pil vs symptothermale methode

Uit de WHO-publicatie kan men voor de symptothermale methode afleiden dat de gebruikerszekerheid is: twee zwangerschappen per 100 vrouwen per jaar
(Fertility awareness methods; ‘Symptothermal method’)

en voor de combinatiepil: acht zwangerschappen per 100 vrouwen per jaar
(zie diezelfde publicatie )

Qua gebruikerszekerheid is dus, volgens de WHO, de symptothermale methode iets betrouwbaarder dan de combinatiepil (‘de pil’).

Methodezekerheid pil vs symptothermale methode

De methodezekerheid wordt voor de pil ook gegeven in dezelfde WHO publicatie (zie link hierboven): drie zwangerschappen per 1000 vrouwen per jaar.

Voor de symptothermale methode: vier zwangerschappen per 1000 vrouwen per jaar.
De WHO geeft hierover geen info. Dit gegeven komt uit het artikel van P. Frank-Herrmann (2007), (zie bovenste artikel, pagina 5, midden rechterkolom)

Qua methodezekerheid is dus volgens de WHO de symptothermale methode goed vergelijkbaar met (wellicht iets minder betrouwbaar dan) de combinatiepil.

www.nfp-nederland.nl