J/M onderzoek: ouders hebben stressBijna alle ouders (88 procent) vinden het ouderschap vermoeiend en ervaren het als stressvol. Zij zien kinderen als maakbaar, wat betekent dat je het ook faliekant fout kunt doen. Dat blijkt uit een onderzoek van maandblad J/M voor Ouders. Bijna alle ouders (88 procent) vinden het ouderschap vermoeiend en ervaren het als stressvol. Zij zien kinderen als maakbaar, wat betekent dat je het ook faliekant fout kunt doen. Dat blijkt uit een onderzoek van maandblad J/M voor Ouders.

Uit het onderzoek blijkt dat een derde zelfs denkt ronduit tekort te schieten. De angst voor mislukking maakt ouders faalangstig en overbezorgd. "Opvoeden is een doorlopend examen geworden", zegt J/M-onderzoeksredacteur Anne Elzinga.

J/M onderzoek: ouders hebben stressHet representatieve onderzoek vond plaats onder bijna 600 ouders met tenminste één schoolgaand kind in het primair of voortgezet onderwijs en is uitgevoerd door bureau Team Vier in opdracht van het maandblad J/M voor Ouders. De resultaten werden gepubliceerd in het septembernummer dat op woensdag 25 augustus verscheen.

Maakbaar

Ouders dichten zichzelf grote invloed toe op het zelfvertrouwen van hun kinderen (94%), hun psychische (87%) en lichamelijke (84%) gezondheid, schoolcarrière (69%) en maatschappelijk succes (60%). Deze verantwoordelijkheid weegt zwaar, want de overtuiging dat een kind maakbaar is, betekent ook dat je het faliekant fout kunt doen. Je kunt je daarom echt niet met een zesje van het ouderschap afmaken, aldus vier op de vijf ouders.

Ouders beschermen hun kind goed, zeggen ze, soms zelfs té goed. Maar ándere ouders maken zich pas echt schuldig aan overbescherming. Die zijn te vaak slaaf van hun eigen kind. Vier op de tien vinden zelfs dat veel ouders hun kroost opvoeden tot onzelfstandige watjes.

"We moeten uitkijken dat we niet verworden tot hyperouders", concludeert Anne Elzinga. "De meest sprekende indicatie hiervoor is wel de gigantische toename van het aantal ouders dat zich zorgen maakt over het gedrag of de ontwikkeling van zijn kind: van 58 procent in 2007 naar 72 procent nu."

Representatief

Aan het representatieve onderzoek deden in mei 2010 297 moeders en 301 vaders mee, in leeftijd variërend van 25 tot 60 jaar (gemiddelde leeftijd: 42,3), met tenminste één kind van 4 t/m 16 jaar. Veruit de meesten zijn getrouwd of wonen samen (92%) – buiten de Randstad (74%) – en voeden hun kind samen met hun partner op (91%).

In totaal hebben de 598 ouders 1.379 kinderen (waarvan de oudsten 34 jaar zijn; gemiddeld 2,3 kind per ouder).

Ruim duizend daarvan zijn 4 t/m 16 jaar (n=1.072, gemiddeld 1.8 kind per ouder). De helft heeft alleen zonen (24%) of alleen dochters (25%). Ruim een derde heeft één kind. Doordat gericht gezocht is naar kinderen in alle 13 levensjaren tussen de 4 en de 17 jaar, zijn al deze groepen in het onderzoek vertegenwoordigd.

Na weging is de groep geënquêteerde ouders op geslacht, woonplaats, opleiding en leeftijd en op geslacht en leeftijd van de kinderen representatief voor Nederlandse ouders met kinderen tussen de 4 en 17 jaar.

De enquête is uitgevoerd door onderzoeksbureau Team Vier in Amstelveen, met aanvullende analyses van Esther Bremer, marktonderzoeker WPG Uitgevers, en Anne Elzinga, (onderzoeks-)redacteur J/M.

Jaarlijks laat J/M een groot onderzoek doen onder ouders, waarvan de resultaten in het septembernummer bekendgemaakt worden. Uit de eerdere onderzoeken blijkt dat ouders pleiten voor een strengere opvoeding (september 2007), dat de kloof tussen ouders en bewust kinderlozen groter wordt (september 2008) en dat ouders teleurgesteld zijn in school (september 2009).