Ouders worden... ouders zijnDit project is opgezet voor pasgehuwden en ouders met (jonge) kinderen om samen te komen rond het thema ouderschap en een handreiking mee te geven voor de beleving ervan vanuit het christelijk geloof. Het is ook bestemd voor mensen die hun geloof een concretere plaats in hun leven willen geven.
Ouders worden... ouders zijnDienst huwelijk en gezin Bisdom Roermond

Een project voor gezinsgroepen

Dit project is opgezet voor pasgehuwden en ouders met (jonge) kinderen om samen te komen rond het thema ouderschap en een handreiking mee te geven voor de beleving ervan vanuit het christelijk geloof. Het is ook bestemd voor mensen die hun geloof een concretere plaats in hun leven willen geven. De thema's belichten bepaalde fases van het leven die voor ieder herkenbaar zijn. Tevens leggen ze de relatie met het evangelie. De bedoeling van dit project is dat deze band verduidelijkt en verstevigd wordt en hoe God ons wil voeden met Zijn Liefde: deze Liefde te leren kennen, te doorleven en door te geven. Door ze samen te bespreken en elkaar ervaringen daaromtrent uit te wisselen zal men zich bewuster worden hoe men zelf handelt en kan men leren van de ervaringen van anderen. De teksten willen dit losmaken, maar tevens een aanzet geven om de thema's verder uit te diepen

€ 22,50

Carolushuis