Mgr. Francis Chullikatt“Het gezin, gebaseerd op het huwelijk tussen een man en een vrouw, is de natuur­lijke basis­eenheid van de samen­leving en daarom moet de bescherming ervan door de maat­schappij en de overheid gegarandeerd worden.” Deze eis stelde mgr. Francis Chullikatt vorige week tijdens een bijeenkomst op hoog niveau over de jeugd. “Het gezin, gebaseerd op het huwelijk tussen een man en een vrouw, is de natuurlijke basiseenheid van de samenleving en daarom moet de bescherming ervan door de maatschappij en de overheid gegarandeerd worden.” Deze eis stelde mgr. Francis Chullikatt, de vertegenwoordiger van de H. Stoel bij de VN, vorige week tijdens een bijeenkomst op hoog niveau over de jeugd.

Mgr. Francis Chullikatt“Ouders – vader en moeder tezamen – hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen om hen te helpen deugdzame burgers en leiders te worden”, aldus de aartsbisschop. “Ouders kunnen zich aan deze verantwoordelijkheid niet onttrekken”, is volgens hem een eerste consequentie. De tweede betreft de rol van de overheid. “Staten zijn geroepen (…) deze verantwoordelijkheden, rechten en plichten te respecteren”, onder meer op het gebied van “de menselijke seksualiteit en de zgn. ‘seksuele en reproductieve rechten’, waarvan abortus geen deel mag uitmaken”.

Jongeren moeten volgens de Kerk op kunnen groeien in een klimaat van vrijheid en respect voor objectieve normen, bracht hij in met het oog op “de toenemende mentaliteit van het relativisme, die stelt dat alles even waar is en dat de waarheid of vaste kaders niet bestaan. Zo’n denken leidt niet tot echte vrijheid, maar tot gebrek aan stabiliteit, tot verwarring en blinde aanpassing aan de waan van het moment”. Om die reden hebben “veel mensen in de wereld van vandaag geen vaste bakens meer waarop ze hun leven kunnen oriënteren, wat leidt tot diepe ongeborgenheid”. (KN/CathCulture)