Website - Ouders AlertHet wereldwijde web is een interessante website rijker met Oudersalert.nl. Deze nieuwe website wil ouders alert maken op zaken waar je niet altijd erg in hebt, maar die concreet de opvoeding van je eigen kinderen raken of zelfs ondermijnen. Aanleiding nu is de commotie rond Dokter Corrie. Het wereldwijde web is een interessante website rijker met Oudersalert.nl. Deze nieuwe website wil ouders alert maken op zaken waar je niet altijd erg in hebt, maar die concreet de opvoeding van je eigen kinderen raken of zelfs ondermijnen. Aanleiding nu is de commotie rond Dokter Corrie.

Website - Ouders Alert De website behandelt nu heel concreet het protest tegen Dokter Corrie, maar zal ook berichten over toekomstige aanvallen op het recht van ouders om primair degenen te zijn die hun kinderen opvoeden “in vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en op een wijze die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind”.

Achtergrondinformatie

De website bevat achter­grond­informatie over het Inter­nationaal verdrag inzake de rechten van het kind en aanver­wante regels. Doordat de aandacht nu op de opvoeding inzake seksualiteit wordt gevestigd, vermeldt de site het aangepaste kerndoel 38 voor het basis­onderzwijs inzake seksualiteit en (seksuele) diversiteit. Daarnaast wordt de oorsprong van Rutgers WPF uit de doeken gedaan en uitgelegd hoe deze organisatie eenzijdige informatie verstrekt, maar doet alsof dat algemeen aanvaardbaar is. Het is deze organisatie die zich, o.a.  via programma's voor scholen inzake seksualiteit, begeeft op het terrein van de ouders.

Neem een kijkje op de website: