Opvoeden beter dan inentenEen paar dagen geleden verscheen op deze site een artikel over de vacci­natie tegen baar­moeder­hals­kanker. Ook het Neder­lands Dagblad gaat in op deze cam­pagne en laat de Neder­landse Patiënten Vereniging aan het woord: vertel je kind dat een monogaam seksueel leven nog béter helpt.
Een paar dagen geleden verscheen op deze site een artikel over de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Ook het Nederlands Dagblad gaat in op deze campagne en laat de Nederlandse Patiënten Vereniging aan het woord: vertel je kind dat een monogaam seksueel leven nog béter helpt.

De moeders van de 380.000 meisjes die dezer dagen een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker moeten ook vertellen dat een monogaam seksueel leven nog béter helpt, zegt de Nederlandse Patiënten Vereniging in het Nederlands Dagblad.

Kritiekloos

Opvoeden beter dan inentenNederlands Dagblad: “Het is deze dagen drukker dan normaal op het spreekuur van de afdeling Individuele belangenbehartiging van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV). De reden is het feit dat sinds 10 februari ruim 380.000 meisjes van dertien tot en met zestien jaar via hun ouders post ontvingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de envelop zit onder meer een persoonlijke uitnodiging voor de meisjes om zich te laten inenten tegen het Humaan Papilloma Virus (HPV). Dit virus kan op latere leeftijd (meestal tussen de dertig en vijftig jaar) baarmoederhalskanker veroorzaken.

Misschien was het voor u als ouder van een dochter in de genoemde leeftijd ook wel even schrikken toen u de toon en inhoud van het campagnemateriaal tot u door liet dringen. De bestaande praktijk van wisselende seksuele contacten vanaf jonge leeftijd, wordt kritiekloos als uitgangspunt genomen. De woordkeuze is nogal direct en de nuance – passend bij een onderwerp als seksualiteit – wordt gemist. Daarmee wordt u beslist niet geholpen in de verantwoordelijkheid die u heeft in de seksuele opvoeding van uw dochter. En wordt die op eigenlijke gronden doorkruist?

Echte oorzaak

Eenmaal van de schrik bekomen, vraagt u zich als ouder waarschijnlijk af wat u samen met uw dochter moet besluiten als het gaat om het al of niet inenten. Zelfs als u geen principiële bezwaren hebt tegen inenten in het algemeen en u de uitgangspunten van de campagne buiten beschouwing laat, zijn er bij deze vaccinatiecampagne kritische kanttekeningen te plaatsen. De campagne wekt namelijk de indruk dat de HPV-vaccinatie de gezondheid van uw dochter ten goede komt. Maar is dat ook zo?

De campagne zwijgt over de echte oorzaak van de verspreiding van HPV op grote schaal, namelijk het hebben van wisselende seksuele contacten. Het is waar dat tachtig procent van alle Nederlanders het virus oploopt. Van de mensen met een monogame relatie is dat maar tien procent. Voor hen die nooit seksueel actief werden zelfs nog minder (maar geen nul procent). Het praktiseren van een monogame levensstijl is daarmee vele malen beter voor de gezondheid dan de inenting ooit kan zijn. De inenting geeft een schijnzekerheid. Aan het werkelijke probleem – de wisselende seksuele contacten – wordt namelijk niets gedaan, terwijl de bescherming ook na vaccinatie lang niet absoluut is.

De HPV-varianten waar de inenting zich op richt, zijn samen verantwoordelijk voor zeventig procent van de gevallen van baarmoederhalskanker. Daarmee vormt de inenting een schijnzekerheid die tot gevolg zou kunnen hebben dat de ingeënte meisjes zich in de toekomst niet melden bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker (‘het uitstrijkje’). Daarnaast is nog onvoldoende bekend wat de langetermijneffecten van de vaccinatie zijn, zowel als het gaat om de beschermingsduur en -graad, als de mogelijkheid van bijwerkingen. Dus ook in dat opzicht is het nog de vraag of de vaccinatie de gezondheid van uw dochter ten goede komt.

Monogaam

Van de vrouwen die ondanks een monogame levensstijl toch een infectie met het HPV-virus oplopen, zal een klein percentage de infectie niet vanzelf kwijtraken. Van deze groep ontwikkelt maar een klein percentage baarmoederhalskanker. Met het huidige bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker is deze groep vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Het aantal sterfgevallen door baarmoederhalskanker kan in de praktijk dus erg klein zijn. Een grootschalige vaccinatie van alle meisjes van twaalf tot en met zestien jaar ligt daarom medisch gezien niet voor de hand en is daarmee ook disproportioneel.

Zoals vaker wordt ook hier zichtbaar dat een leefstijl in overeenstemming met Gods goede geboden in hoge mate beschermend werkt op de gezondheid. Het is van belang om ook hier te benadrukken dat de kans op baarmoederhalskanker ook bij een Bijbelse leefstijl blijft bestaan, al is deze wel klein. Belangrijker dan de vraag of u uw dochter al dan niet toestemming geeft voor vaccinatie, is de vraag welke boodschap u aan uw dochter meegeeft met uw keuze. Als we ooit zichtbaar kunnen maken wat Paulus ons meegeeft in Efeze 4: 20 (let op de context!) over de nieuwe levenswandel dan is het nu wel: ‘Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen.’ “(Nederlands Dagblad)

Astrid Bokhorst is senior beleidsmedewerker bij de NPV.

Lees hier het andere artikel over dit onderwerp op deze site.