Credo Priests oproepEerder berichtten we over 500 katholieke priester in Engeland en Wales die een oproep onder­tekenden om de leer trouw te blijven. Inmiddels heeft de oproep de oceaan over­ge­stoken en hebben al meer dan 800 Ameri­kaanse priesters hun naam eronder gezet. Credo Priests oproepEerder berichtten we over 500 katholieke priester in Engeland en Wales die een oproep ondertekenden om de leer trouw te blijven. Inmiddels heeft de oproep de oceaan overgestoken en hebben al meer dan 800 Amerikaanse priesters hun naam eronder gezet.

Met de verklaring wordt opgeroepen dat “in eenheid met onze broeders-priesters in Engeland en Wales” de synodevaders zich sterk maken voor het traditionele begrip van de Kerk over huwelijk, menselijke seksualiteit en pastorale praktijk.

Meer informatie op de website van Credo Priests:

Vertaling

Op de website RKDocumenten.nl is een vertaling geplaatst van de Britse verklaring die inmiddels is ondertekend door 461 priesters uit Engeland en Wales.