Vluchtelingen verlaten SyriëVincenzo Paglia, President van de pause­lijke raad voor het gezin heeft een brief gestuurd om heel concreet gezin­nen te vragen ko­men­de zaterdag mee te bidden en te vasten voor de vrede in Syrië. Hierbij de brief. Vluchtelingen verlaten SyriëVincenzo Paglia, President van de pauselijke raad voor het gezin heeft een brief gestuurd om heel concreet gezinnen te vragen komende zaterdag mee te bidden en te vasten voor de vrede in Syrië. Hierbij de brief.

Beste vrienden,

Paus Franciscus heeft ons allen uitgenodigd om aanstaande zaterdag tot een dag van gebed en vasten te maken, voor de vrede in Syrië en in alle landen die door deze oorlogstragedie geraakt worden. Dit is een serieuze oproep aan ons allen, een oproep om ook serieus en met veel toewijding op in te gaan.

De beelden die de hele wereld zijn overgegaan en de voortdurende tragische berichten doen vragen oproepen in ons hart, ons verstand en met betrekking tot ons geloof. Daarom nodig ik u uit om op het voorstel van de paus in te gaan en in uw eigen huis een gebaar van vasten en gebed te maken.

Beste ouders wees niet bang om uw kinderen een sobere en minimale maaltijd voor te zetten; Het zal een kans bieden om hen uit te leggen wat er in de wereld gebeurt en dat deze dingen ons niet onverschillig kunnen laten. Vergeet, tegelijk met de hardheid van het nieuws, niet de hoop naar hen uit te spreken op vrede die door de verrezen Jezus aangeboden wordt. Door Hem die de wereld niet heeft verzoend door geweld en wraakzuchtige daden maar door de gave van zichzelf.

Vergeet niet om grootouders en ouderen bij deze maaltijd uit te nodigen. Het is bedoeld een maaltijd met weinig voedsel maar vele woorden te zijn. Als iemand ervaring heeft met oorlog laat hem of haar dan vertellen wat het betekent onder bommen te leven in onzekerheid en wat het gebed in zo’n situatie betekent.

En jullie, kinderen en jonge mensen, klaag niet wanneer er zaterdag op tafel geen uitgebreide maaltijd staat maar dank je ouders om dat wat ze je aanbieden. Vraag ze uitleg waarom het het waard is om op deze aarde te blijven leven waar zoveel lijden en geweld is.

Samen aan tafel, bidt! Voor de gezinnen in Syrie, voor de kinderen die iedere dag van de honger en door haat sterven, voor de leiders van regeringen die de taak hebben om vredige en niet gewelddadige oplossingen te vinden.

Het biddend lezen van een psalm; Het lezen van een evangelietekst; Het bidden van een deel van de rozenkrans; vrij hardop uitgesproken gebed; het zingen van een eenvoudig lied. Ieder huishouden kan voor zich de beste manier van voorbede kiezen om zichzelf te plaatsen tussen het mysterie van het kwaad dat onze geschiedenis markeert en de God van vrede die die geschiedenis redt.

Dank u.

Vincenzo Paglia
President van de pauselijke raad voor het gezin
Vaticaanstad, 4 september 2013

Met dank aan Stefan & Lisette van Aken voor de vertaling