Oproep aan VN: bescherm het ongeboren kindEen coalitie van pro-life en pro-gezin­orga­nisa­ties heeft woensdag bij de Verenigde Naties een petitie ingediend waarin lid­staten worden opge­roepen het onge­boren kind en het klassieke gezin te beschermen. Wereld­wijd onder­tekenden ruim 350.000 mensen de petitie.

Een coalitie van pro-life en pro-gezinorganisaties heeft woensdag bij de Verenigde Naties een petitie ingediend waarin lidstaten worden opgeroepen het ongeboren kind en het klassieke gezin te beschermen. Wereldwijd ondertekenden ruim 350.000 mensen de petitie.

Oproep aan VN: bescherm het ongeboren kindRechten van de mens

Bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Universele Rechten van de Mens hadden pro-life en pro-gezinorganisaties een petitie opgesteld die wereldwijd door ruim 350.000 mensen is ondertekend. In de petitie, aangeboden aan de Verenigde Naties, vragen  de ondertekenaars van de lidstaten dat ze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens interpreteren als bescherming van de ongeboren kinderen tegen abortus en als eerbiediging van het klassieke gezin.

De petitie is aangeboden aan het hoofdkwartier van de VN in New York en zal ook worden overhandigd aan ambassadeurs in informele ontmoetingen. Het Catholic Family and Human Rights Institute (C-Fam) was de organisator van de handtekeningencampagne getiteld ‘UN Petition for the Unborn Child and the Family’. C-Fam werd bijgestaan door de Pro-Life Federation van Polen, het Institute of Family Policy of Spain, United Families International of the US en Concerned Women for America uit de VS.

Reactie

De campagne was een reactie op pogingen van de pro-abortus organisaties International Planned Parenthood (IPP) en Marie Stopes International (MSI) om de 60ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te gebruiken om ervoor te pleiten dat toegang voor alle vrouwen tot legale, veilige abortus erkend zou worden als fundamenteel mensenrecht.

Marie Stopes International, die zichzelf beschrijft als ” ’s werelds grootste leverancier van veilige abortus”, kondigde al tijden geleden aan dat zij de Verenigde Naties op 10 december een petitie zouden aanbieden, bij gelegenheid van de 60ste verjaardag van de Universele Rechten van de Mens. MSI startte 14 maanden geleden met de pro-abortsucampagne tijdens een conferentie over veilige abortus wereldwijd. Het blijkt moeilijk te achterhalen hoeveel handtekeningen de MSI-petitie heeft gekregen. Op een site die zich achter de petitie heeft geplaatst, werd woensdag gemeld dat er 650 ondertekenaars waren. Veel van de eerste handtekeningen waren afkomstig van deelnemers aan de eerder vermeldde conferentie waar zo’n 800 deelnemers uit ruim 60 landen aanwezig waren.

Recht op bescherming

Het is niet bekend of MSI een petitie heeft ingediend. De wel ingediende pro-life petitie stelt dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van toepassing moet zijn op elke mens en dat regeringen dit recht moeten toekennen aan alle leden van de mensenfamilie, inclusief het ongeboren kind.

“Wij zijn trots dat we niet alleen tegenstand geboden hebben tegen de pogingen van pro-abortusgroepen maar hen met overweldigende meerderheid hebben verslagen,” zei voorzitter van C-Fam, Austin Ruse. “We zijn twee maanden geleden begonnen en hebben meer dan 300.000 handtekeningen uit de hele wereld verzameld. Ik verwacht dat Marie Stopes en IPP een paarduizend handtekeningen zullen overhandigen. Dan is weer eens bewezen wat we allang weten: dat abortus een wens is van elites, terwijl gewone mensen voor bescheming van het ongeboren kind zijn.” (KN/CNA/CNS)