Doopsel - Vormsel - Eerste Heilige CommunieEen opmerkelijk bericht op de site van Katholiek Nieuwsblad trok onze aandacht. Het aartsbisdom Denver (VS) gaat de initiatiesacramenten – doop, vormsel en eerste communie – herstellen in hun oorspronkelijke volgorde, waarin vormsel en eerste communie in één plechtigheid plaatsvinden. Een opmerkelijk bericht op de site van Katholiek Nieuwsblad trok onze aandacht. Het aartsbisdom Denver (VS) gaat de initiatiesacramenten – doop, vormsel en eerste communie – herstellen in hun oorspronkelijke volgorde, waarin vormsel en eerste communie in één plechtigheid plaatsvinden.

De aartsbisschop van Denver, mgr. Samuel Aquila, maakte zijn voornemen bekend in een op 23 mei gepubliceerde pastorale brief. Het is een ongekende verandering voor een aartsbisdom.

Noden en heiligen

Doopsel - Vormsel - Eerste Heilige CommunieDe aartsbisschop ziet het als een noodzaak om zo meer kinderen te ‘redden’ van de vele risico’s die zij lopen in de in de huidige samenleving. “In een toenemend seculiere wereld is dit de realiteit: de zielen van onze kinderen zijn het slagveld. Als herder van het aartsbisdom van Denver moet ik alles doen wat ik kan om diegenen die kinderen vormen, te helpen die slag te winnen”, schrijft hij in de brief Heiligen onder ons.

“De wereld heeft heiligen nodig. Zelfs nu onze samenleving verder van het geloof komt te staan en God meer vergeet, hongert zij naar vreugdevolle getuigen die door Christus zijn omgevormd”, aldus de aartsbisschop. “Tegelijkertijd hebben nieuwe generaties katholieken genade nodig om hen te dragen in een niet-christelijk milieu.”

Herstellen

Om aan die noden tegemoet te komen, wil hij de oorspronkelijke volgorde herstellen waarin de initiatiesacramenten worden toegediend. In de meeste (aarts)bisdommen worden kinderen als baby gedoopt, ontvangen zij de eerste communie rond hun achtste en het vormsel aan het eind van het lager of het begin van het middelbaar onderwijs.

Oorspronkelijk werden het vormsel en de eerste communie in dezelfde plechtigheid ontvangen. Dit herstellen, “zal iedere sacramentele genade die de Kerk te bieden heeft beschikbaar maken voor kinderen die de jaren des onderscheids hebben bereikt”, schrijft mgr. Aquila.

Reacties ouders

Hij voerde de verandering in 2002 al door in zijn toenmalige bisdom Fargo. Hij zei destijds dat “theologische en pastorale redenen” hem ervan hadden overtuigd dat het de juiste beslissing was, en daarin bevestigd te zijn door de reacties van ouders na de verandering. In zijn brief geeft aartsbisschop Aquila een vijfjarenplan dat parochies in zijn aartsbisdom moet helpen om de verandering in 2020 te hebben doorgevoerd.

Hij hoopt dat het vormsel daarmee niet langer het “sacrament van afscheid” van de Kerk zal zijn, maar veeleer “een diepe ontmoeting met iedere persoon van de Heilige Drie-eenheid”.