opGROEIsymposium 29 september 2014Vooruitkijkend naar het nieuwe seizoen willen we de lezers van katholiekgezin.nl wijzen op een interessant symposium voor ouders en andere opvoeders over ‘seksualiteit als opGAVE’. Zet zaterdag 27 september dus alvast in je agenda! Vooruitkijkend naar het nieuwe seizoen willen we de lezers van katholiekgezin.nl wijzen op een interessant symposium voor ouders en andere opvoeders over ‘seksualiteit als opGAVE’. Zet zaterdag 27 dus alvast in je agenda!

opGROEIsymposium 29 september 2014Zo gewoon als het is, zo bijzonder is het: seksualiteit en erover praten met je kinderen. Gewoon, omdat seksualiteit onderdeel uitmaakt van je wezenlijke bestaan en dus samenhangt met je kijk op wie je bent, als man, als vrouw, als kind van God, als geëngageerde deelnemer aan de samenleving. Bijzonder, omdat het je diepste wezen raakt en het niet altijd makkelijk is daar over te praten, ook niet met je eigen kinderen. Het opGROEIsymposium wil hieraan een positieve bijdrage leveren.

In het gezin

Het onderwerp is populair. Zo roept de nieuwste campagne van SIRE ouders op met hun kinderen van 10 jaar en jonger te praten over porno omdat zij op internet in een paar klikken met porno kunnen worden geconfronteerd. Vorig jaar speelde de controverse rondom het programma Dokter Corrie van de NTR voor het basisonderwijs. Ouders verhieven hun stem om aan te geven dat seksuele opvoeding thuishoort binnen het gezin.

Wie opkomt voor dit basisrecht van ouders, loopt het gevaar te worden weggezet als ‘niet van deze tijd’. Dat is een gemiste kans, het doet tekort aan de veelheid van overtuigingen die, ook in deze tijd, in ons mooie veelkleurige Nederland leven. Zoals de overtuiging dat God en mens verbonden zijn, dat God in zijn schepping een plan heeft gelegd waarin de man en de vrouw, met ziel en lichaam, hun eigen unieke plaats en rol hebben.

Lezingen en workshops

Tijdens het opGroeisymposium gaan gasten uit binnen- en buitenland vanuit hun eigen expertise in op het onderwerp ‘Seksualiteit als opGave’. Zo spreekt prof. William Newton, hoogleraar aan het Oostenrijkse Internationale Theologisch Instituut, over ‘Het plan van God voor de mens’, Tweede Kamerlid voor de SGP Kees van der Staaij gaat in op ‘De maatschappij, de praktijk waarin we kinderen opvoeden’ en Martha Hoffenkamp, auteur van ‘Mijn school is katholiek’, belicht de kant van de school.

Middels lezingen, korte workshop en een forum kunnen ouders en andere opvoeders zich laten informeren en inspireren over de opgave waar zij in onze huidige samenleving voor staan, ten aanzien van elkaar, ten aanzien van de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd, en ten aanzien van God.

Voor alle opvoeders

De dag is bestemd voor ouders en alle overige opvoeders: onderwijzend personeel, professionals en vrijwilligers die met kinderen werken, hen die zich met opvoedvraag-stukken bezighouden, hetzij binnen de gezondheidszorg, het onderwijs, de hulpverlening of het pastoraat en alle overige geïnteresseerden.

Het symposium is opgezet door een aantal particulieren en enkele organisaties die actief zijn op het gebied van gezin&opvoeding, waaronder ‘Samuel Advies’, ‘Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding’ en de afdeling ‘Huwelijk&Gezin’ van Bisdom Roermond.

Details

Wat: opGROEIsymposium, Seksualiteit als opGAVE
Wanneer: Zaterdag 27 september 2014
Waar: Sint-Annagebouw, St. Vitusstraat 1, Hilversum
Tijd: Vanaf 10.00 uur inloop, start programma 10.30 uur, slot 16.00 uur.

Programma: Zie voor het volledige programma de website www.opgroeisymposium.nl

Like het symposium ook op Facebook: Facebook.com/opgroeisymposium