opGROEIsymposium - Prachtig & Krachtig!Het tweede opGROEI­symposium over relaties en seksua­li­teit is met groot enthou­siasme ontvangen. Sprekers uit binnen- en buiten­land spraken over diverse thema’s vanuit een katholieke levenshouding. Het tweede opGROEIsymposium over relaties en seksualiteit is met groot enthousiasme ontvangen. Sprekers uit binnen- en buitenland spraken over diverse thema’s vanuit een katholieke levenshouding.

Ondersteuning

Onder de titel ‘Prachtig & Krachtig, als krachtige ouders een prachtige boodschap brengen’ werd zaterdag 5 maart het tweede opGROEIsymposium gehouden. Een aantal particulieren en katholieke organisaties die zich inzetten voor gezin en opvoeding hebben het opGROEIsymposium in het leven geroepen om ouders en zij die met kinderen, tieners en jongeren werken te ondersteunen in de gelovige opvoeding en begeleiding rondom de thema’s relaties & seksualiteit. Daar blijkt grote behoefte aan te zijn, met name omdat deze onderwerpen op (basis)scholen en veel andere plekken onder de aandacht van kinderen wordt gebracht vanuit een totaal andere benadering.

Een kleine 100 man was naar Hilversum om te luisteren naar o.a. kapelaan Luc Simons, Sophia Kuby en Maureen Altorf. Zij spraken respectievelijk over: Het plan van God voor de mens, De invloed van de gendertheorie op onze samenleving, en Hoe maken we onze kinderen weerbaar?. Alle drie de lezingen zijn te beluisteren op Radio Maria (zie onderaan).

foto's: Wim Koopman

opGROEIsymposium - Prachtig & Krachtig! opGROEIsymposium - Prachtig & Krachtig! opGROEIsymposium - Prachtig & Krachtig! opGROEIsymposium - Prachtig & Krachtig!

Primeurs

Er waren twee primeurs tijdens het symposium, beide door uitgeverij Betsaida verzorgd. De eerste is ‘De kracht  van het gezin’, een handzaam boekje met de overwegingen die paus Franciscus over het gezin heeft gehouden. “Een schatkist gevuld met de zo kenmerkende liefdevolle en praktische benadering van paus Franciscus” aldus de inleiding. De serie vormt een mooie inspiratiebron voor gezinnen, een ‘spiritualiteit van het gezin’, met geloof en vertrouwen en tegelijk praktisch en concreet. De deelnemers mochten het als cadeautje in ontvangst nemen.

Tweede primeur was het boek ‘Sterker dan de haat’ dat door de auteur, de Fransman Tim Guénard, zelf werd gepresenteerd. Het boek is een aangrijpend getuigenis over de weg van Guénard, vanuit de criminaliteit naar de Liefde van God. Ook deze presentatie is te beluisteren op Radio Maria.

opGROEIsymposium - Prachtig & Krachtig! opGROEIsymposium - Prachtig & Krachtig! opGROEIsymposium - Prachtig & Krachtig! opGROEIsymposium - Prachtig & Krachtig!

Input deed goed

In de middag volgden diverse workshops waar de deelnemers meer te weten konden komen over enkele van de hoofdthema’s: de invloed van de gendertheorie, (seksuele) weerbaarheid van tieners, de Theologie van het Lichaam (het plan van God met de mens) en ook over het opvoeden van jongens. Tim Guénard gaf een workshop over zijn leven en zijn boek.

De boekentafels met o.a. materiaal van Samuel Advies, Betsaida en de NPV werden druk bezocht. Ook daar bleek dat er in een duidelijk behoefte werd voorzien. De reacties tijden de borrel en achteraf op het evaluatieformulier waren eenduidig: een inhoudelijk sterke en qua sfeer enorm fijne dag waarop je bemoedigd bent en van de nodige nieuwe informatie en inzichten bent voorzien.

Laat je stem klinken

Het symposium heeft ouders en anderen met andere woorden geïnformeerd en geïnspireerd met de boodschap dat ouders als eerstverantwoordelijken voor de (gelovige) opvoeding, zeker ook wanneer het onderwerpen als relaties en seksualiteit betreft, mogen en moeten opstaan om hun stem te laten horen. Ook, of misschien wel juist, wanneer je daarmee ingaat tegen de stroom.

Naast de te beluisteren lezingen via Radio Maria, besteedt Katholiek Nieuwsblad enkele weken aandacht aan het symposium.

Zie ook:

Interessant