Eén van ons - One of usDe openbare hoor­zit­ting over het Euro­pees burger­initia­tief Eén van ons zal worden gehou­den op 10 april 2014 in het Euro­pees Parle­ment te Brussel. Dit is van­daag door de Euro­pese Commissie bekendgemaakt. De openbare hoor­zit­ting over het Euro­pees burger­initia­tief Eén van ons zal worden gehou­den op 10 april 2014 in het Euro­pees Parle­ment te Brussel. Dit is van­daag door de Euro­pese Commissie bekendgemaakt.

Eén van ons - One of usDeze hoor­zitting zal plaats­vinden in de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel, zaal JAN 4Q2 van 09.00 tot 12.30 uur en wordt georga­ni­seerd door de Commissie ontwikke­lings­samen­werking, de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie juridische zaken, in samenwerking met de Commissie verzoek­schriften.

Wets­wijzigingen

Concreet wordt aan de EC gevraagd, de volgende wets­wijzigingen in bestaande wetgeving aan te brengen:

“Er zal geen budget worden gereser­veerd voor de finan­ciering van activiteiten die menselijke embryo's vernietigt, of waarbij hun vernietiging veronder­steld kan worden.”, in het bijzonder met betrekking tot “onderzoeks­activiteiten die erop zijn gericht menselijke embryo’s te vernietigen, inclusief de activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen van stamcellen, en onderzoek waarbij menselijke embryonale stamcellen in achter­een­volgende stappen gebruikt worden om ze te verkrijgen” en “Een bijdrage van de Unie, op grond van deze Verordening, zal niet worden gebruikt om abortus te financieren, direct of indirect, via de finan­ciering van organisaties die abortus aanmoedigen of bevorderen.”

One of us

Begunstigers van het initiatief zijn lid van een burger­comité, samen­gesteld uit burgers van Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Polen, met steun van persoonlijkheden en organisaties binnen de lidstaten van de EU.

Het burgerinitiatief Eén van ons werd in Nederland ondersteund door diverse politieke partijen en maatschappelijke organisaties.