Commitment to MarriageIn een open brief roepen 48 Ameri­kaanse conser­va­tieve intel­lec­tuelen op het tradi­tio­nele huwelijk te verde­digen, dat ‘de belang­rijkste institu­tionele uitdruk­king is van de liefde van Christus’. In een open brief roepen 48 Amerikaanse conservatieve intellectuelen, waaronder ook protestantse leiders als Rick Warren, de paus en de andere deelnemers van de bisschoppensynode over het gezin op het traditionele huwelijk te verdedigen, dat ‘de belangrijkste institutionele uitdrukking is van de liefde van Christus’.

“Liefde, huwelijk en het gezin zijn onmisbaar als hulpmiddel voor heil en de uitbouw van een menselijke samenleving. Dat is ook door de vorige pausen duidelijk gemaakt. De synode is een buitengewone kans om de eeuwige waarden over het huwelijk te verkondigen”, aldus de ondertekenaars.

Remaining in the Truth of Christ:
Marriage and Communion in the Catholic Church

De oproep valt samen met de publicatie van het boek ‘Remaining in the Truth of Christ: Marriage and Communion in the Catholic Church’, waarin vijf prominente kardinalen onder wie Raymond Leo Burke en prefect Ludwig Müller van de Congregatie voor de Geloofsleer, aandringen op een strikte interpretatie van de kerkelijke leer.

Commitment to MarriageDe Amerikaanse intellectuelen verwijzen in hun brief niet expliciet naar kwesties als het homohuwelijk of het hertrouwen van mensen die gescheiden zijn. Maar volgens de Amerikaanse Vaticanwatcher John Allen is hun signaal duidelijk: “Het is een verkeerd moment om zich zwak op te stellen met betrekking tot het traditionele huwelijk”.

De ondertekenaars schrijven: “Mannen en vrouwen hebben nood om de waarheid te horen waarom ze moeten trouwen. En, eenmaal getrouwd, waarom Christus en de Kerk verlangen dat ze hun hele leven op deze aarde trouw blijven aan elkaar. En dat, wanneer het huwelijk moeilijk wordt, de kerk een bron van steun zal zijn, niet enkel voor de individuele echtgenoten, maar ook voor het huwelijk zelf.”

(bron: Kerknet)

Lees de hele Open brief