BeschermenswaardigVandaag ontvingen wij een open brief van Michael van der Mast van Eén van ons. In de brief aan de leden van het Euro Parlement roept hij op het Estrela rapport te verwerpen. Vandaag ontvingen wij een open brief van Michael van der Mast van Eén van ons. In de brief aan de leden van het Euro Parlement roept hij op het Estrela rapport te verwerpen.

Aan de leden van het Euro Parlement:
VERWERP HET ESTRELA RAPPORT

Op 10 december is het 65 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de algemene vergadering van de VN. Uitgerekend op die dag, dinsdag 10 december, zal in het Europees Parlement om 10.00 uur gedebatteerd worden over het gewijzigde Estrela rapport. De stemming zal plaats vinden om 12.45 uur.

BeschermenswaardigHet Estrela rapport omvat wetsvoorstellen met betrekking tot Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) en is op punten aangepast, nadat het wetsvoorstel door het Europarlement op 22 oktober jl. terug verwezen werd naar de Commissie Vrouwen en Gendergelijkheid.

Het Estrela Rapport is in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en dient te worden verworpen, omdat het:

 1. Stelt dat hoogstaande abortusdienstverlening een mensenrecht en een volksgezondheidskwestie is en de mythe van illegale abortussen gebruikt om dit te rechtvaardigen, terwijl in geen enkele nationale of internationale wetgeving abortus als mensenrecht wordt erkend [sectie 33];
 2. Lidstaten verzoekt te waarborgen dat aborteurs en zij die abortus gerelateerde diensten verlenen, op geen enkele wijze strafrechtelijk worden vervolgd of bestraft voor deze dienstverlening en hen volkomen vrijwaart van strafvervolging, door de aanklacht van gewetensbezwaarden [sectie 36];
 3. Vrijzinnige abortuswetgeving combineert met doeltreffende seksuele voorlichting, kwalitatief hoogwaardige gezinsplanningsdiensten en de beschikbaarheid van uiteenlopende voorbehoedsmiddelen en dat als ideaal voorstelt [sectie AK];
 4. Doden van niet geboren kinderen als norm gezien wordt en omdat verondersteld wordt dat seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen ongewenste zwangerschappen voorkomen, dit in tegenstelling tot wat uit andere onderzoeken blijkt [sectie AE];
 5. Bestaande wetgeving van de EU lidstaten verzoekt te wijzigen, vast te stellen of juist in te trekken, ter naleving en bescherming van de seksuele en reproductieve rechten [sectie 7];
 6. Landen met een restrictief abortusbeleid uitsluit [sectie U];
 7. EU lidstaten verplicht zich aan de EU wetgeving inzake seksuele en reproductieve rechten te onderwerpen [sectie 13];
 8. Nieuwe EU lidstaten verplicht de toegang tot abortusvoorzieningen en de beschikbaarheid van anticonceptie middelen te versoepelen, waarbij de politiek en wetgeving die zich er op richt het leven te beschermen gezien wordt als een blokkade [sectie 17];
 9. Wetgeving van individuele lidstaten beperkt, die er op gericht is het leven van geboren en niet-geboren ingezetenen te beschermen [sectie 29];
 10. Vrije toegang tot abortus veronderstelt op grond van discutabele gezondheids risico’s, waarbij kinderen, verwekt door verkrachting, worden gediscrimineerd en vrouwen die geen abortus wensen op geen enkele wijze tegemoet komt [sectie 66];
 11. (Nieuwe) lidstaten oproept, om vrouwen die een illegale abortus hebben ondergaan, niet te vervolgen, waarmee voorwaarden gesteld worden aan landen, die lid willen worden van de EU en een andere wetgeving hebben [sectie 37];
 12. Een aanval betreft op het krijgen van grote families [sectie 26];
 13. Een aanval betreft op gewetensbezwaarden, op instellingen en hun personeel, die vanuit religieuze overtuiging werken en tegen abortus zijn [sectie 34];
 14. Zich richt op kinderen en tieners en jong volwassenen en van deze groep uitdrukkelijk verwacht, dat zij deelneemt aan programma’s voor seksuele voorlichting en –diensten en dat binnen de (kandidaat) lidstaten propageren [secties K en 40];
 15. Gedwongen seksuele en abortusvoorlichting aan kinderen vanaf de basisschool voorstelt [secties 41 en 45];
 16. Beoogt, seksuele voorlichting tot een mensenrecht te verheffen [sectie 42];
 17. Voorschrijft, dat de homoseksuele agenda op scholen moet worden aanbevolen [sectie 51];
 18. De EU vraagt, abortus aan te bevelen als onderdeel van de ontwikkelingssamenwerking [secties 76, 81 en 85]; en omdat het
 19. De tegen-het-leven-definitie van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) voorstelt als mensenrecht, onmisbaar voor het bereiken van het hoogst denkbare niveau van gezondheid [secties G, 4, 14, 25 en 67].

Op deze gronden vragen wij u tegen dit wetsontwerp te stemmen en uw invloed aan te wenden om uw collega’s aan te sporen ook tegen dit wetsontwerp te stemmen.

Michael van der Mast

Europees burgerinitiatief
Eén van ons