Hoeveel meer bewijs hebben we nog nodig? - Thuisonderwijzers verbergen iets!Vlak voor het zomerreces schreef staatssecretaris Dekker een brief waarin hij onder andere aangeeft waarom hij het thuisonderwijs wil verbieden. Even leek de vakantie de korte opschudding te doen vergeten, maar na een incident in Duitsland zijn voorstanders van ‘homeschooling’ weer alert. Vlak voor het zomerreces schreef staatssecretaris Dekker een brief waarin hij onder andere aangeeft waarom hij het thuisonderwijs wil verbieden. Even leek de vakantie de korte opschudding te doen vergeten, maar na een incident in Duitsland zijn voorstanders van ‘homeschooling’ weer alert. Alexander Stakenburg richtte met enkele medestanders een stichting op onder de naam ‘Christenen voor Onderwijsvrijheid’.

Hoeveel meer bewijs hebben we nog nodig? - Thuisonderwijzers verbergen iets!

Hoeveel meer bewijs hebben we nog nodig?
Thuisonderwijzers verbergen iets!

In de brief behandelt de staatssecretaris diverse aspecten van artikel 23 uit de Grondwet en verbindt daar conclusies aan voor de huidige tijd. Artikel 23 gaat over de verantwoordelijkheid van de regering voor het onderwijs. Ook de vrijheid van onderwijs is in dit artikel gewaarborgd, evenals de eerbiediging van godsdienst en levensovertuiging en hiermee samenhangend garanties voor de bekostiging.

Dekker stelt, vereenvoudigd gezegd, voor het richtingonderwijs af te schaffen. Scholen bestaan dan niet meer, of kunnen niet meer opgericht worden vanwege een bepaalde geloofsrichting. Bestaande scholen moeten heel eenvoudig van een bijzondere school, opgezet volgens een bepaalde geloofsrichting, naar een openbare school kunnen veranderen wanneer voldoende ouders dat willen. Andersom kan dat dan niet. Mochten er voldoende ouders op een openbare school willen dat de school bijvoorbeeld rooms-katholiek wordt, dan moet daar uitdrukkelijk door de overheid toestemming voor worden gegeven. Met het loslaten van het richtingonderwijs vervalt ook de mogelijkheid dat ouders, vanwege hun geloofsrichting, vrijstelling kunnen aanvragen om hun kinderen thuis les te geven.