Op de bres voor het gezinOp de website van Katholiek Nieuwsblad is een opiniebijdrage verschenen van SGP’ers Elbert Dijkgraaf en Gijsbert Leertouwer waarin heel duidelijk uiteen wordt gezet wat de gevolgen zullen zijn van het regeringsbeleid. Op de bres voor het gezinOp de website van Katholiek Nieuwsblad is een opiniebijdrage verschenen van SGP’ers Elbert Dijkgraaf en Gijsbert Leertouwer waarin heel duidelijk uiteen wordt gezet wat de gevolgen zullen zijn van het regeringsbeleid.

“Ouders en kinderen hebben iets met elkaar. Dat is al sinds mensenheugenis zo. In politiek Den Haag anno Domini 2013 moet je echter moeite doen om dat gevoel te krijgen. Integendeel. Bij de aangekondigde bezuinigingen krijgen gezinnen met kinderen het onevenredig zwaar te verduren. Het gezin blijkt een machteloze prooi. Belangenclubs voor gezinnen zijn vrijwel afwezig. En kinderen melden zich niet op het Malieveld. Ouders evenmin – die hebben wel wat beters te doen.”

Lees verder op de website van Katholiek Nieuwsblad: