La Manif Pour TousMisschien wist je het nog niet, maar in Europa is er een strijd gaande die grote invloed heeft op de mensheid. Inzet is de beschermwaardigheid van het leven, van een kind en van het gezin. Door heel Europa heen staan mensen op en verenigen zich om hiervoor op te komen. Misschien wist je het nog niet, maar in Europa is er een strijd gaande die grote invloed heeft op de mensheid. Inzet is de beschermwaardigheid van het leven, van een kind en van het gezin. Door heel Europa heen staan mensen op en verenigen zich om hiervoor op te komen.

La Manif Pour TousOp deze site wordt geregeld – en soms ineens veel tegelijkertijd – aandacht besteed aan ontwikkelingen rond bijvoorbeeld abortuswetgeving, de LGBT-lobby (LGBT = Lesbische, Gay, Bi- en Transseksueel) en allerlei pro-life of pro-familiebewegingen in de verschillende Europese landen en in het Europees Parlement. Afgelopen tijd is gebleken dat mensen zich wel degelijk voor de toekomst van hun land en van Europa interesseren.

Eén van ons

Wie geïnformeerd is, weet wat er op het spel staat. Men heeft de kans gekregen ervoor te kiezen – en dat ook daadwerkelijk gedaan – om bijvoorbeeld op te komen voor het ongeboren leven of voor het gezin. Neem bijvoorbeeld een Europees initiatief als ‘One of Us’, Eén van ons, dat bijna 2 miljoen handtekeningen verzamelde. Of het Franse ‘Manif pour tous’ waarbij in 2013 bij de diverse demonstraties voor het gezin (gezin in betekenis van man + vrouw + kinderen) ruim 3 miljoen mensen betrokken waren.

We hebben bericht over het Estrela-rapport en de aanhoudende pogingen van groepen in het Europees Parlement om te komen tot zeer liberale wetgeving rondom abortus en seksuele voorlichting waardoor de wetgeving in de eigen lidstaten onder druk komt te staan. Na het verwerpen van het Estrela-rapport ligt er nu opnieuw een rapport dat hiertoe een poging waagt.

La Manif Pour Tous – 2 februari – Europese hoofdsteden

La Manif Pour TousIn Frankrijk maakt ‘Manif pour tous’ zich op voor een nieuwe massademonstratie op 2 februari a.s. Ook andere Europese steden sluiten zich aan zoals Brussel, Madrid, Rome, Luxemburg en Warschau. Het initiatief, herkenbaar aan het logo van een gezin van man, vrouw en kinderen, roept iedereen op om op te staan voor de belangen van het kind en het gezin. Niet alleen in Frankrijk, maar ook op Europees niveau, zijn die belangen volgens de organisatie ernstig in gevaar. De demonstratie wordt dan ook mede georganiseerd om het Lunacek-rapport (1) in het Europees Parlement tegen te houden. Dit rapport zou de deur kunnen openzetten voor een gedwongen aanvaarden van het homohuwelijk in de lidstaten en zou andere wetgeving ten gunste van het gezin ernstig kunnen benadelen.

Veel media negeren de pro-gezinsinitiatieven of zetten ze meteen in een bepaalde hoek. Het lijkt in Europa in de mode om al deze pro-gezinsinitiatieven (gezin in betekenis van man + vrouw + kinderen) te benoemen als anti-homo-initiatief. Net zoals de media in Amerika onderling lijken te hebben afgesproken voortaan de naam anti-abortusbeweging te gebruiken in plaats van de eigenlijke naam ‘pro-lifebeweging’.

In Parijs waren op 19 januari ook al tienduizenden mensen op de been in een ‘Mars voor het Leven’. De mars stond in het teken van de mogelijke aanscherping van de abortuswet in Spanje, waar – indien de nieuwe wetsvoorstellen het halen, alleen nog een in noodsituaties abortus toegestaan zou zijn. De mars in Parijs was dan ook in de Spaanse kleuren rood en geel gehuld om het Spaanse initiatief te steunen.  

Zie ook

  1. Meer over het Lunacek-rapport