Op bedevaart gaan is 'cool'Steeds meer jongeren vinden het ‘cool’ om op bedevaart te gaan. VNB Nationale Bedevaarten biedt daarom kinderen en jongeren de gelegenheid om samen met leeftijdgenoten een week Lourdes “te beleven”.

Steeds meer jongeren vinden het 'cool' om op bedevaart te gaan. VNB Nationale Bedevaarten biedt daarom kinderen en jongeren de gelegenheid om samen met leeftijdgenoten een week Lourdes “te beleven”.

Het Zuid-Franse Mariabedevaartplaats Lourdes is bij uitstek de plek waar zieken en gezonden, mensen met en zonder handicap elkaar ontmoeten en dat geldt uiteraard ook voor kinderen en jongeren. Dit jaar organiseert VNB Nationale Bedevaarten, in de periode 26 april t/m 3 mei (in sommige delen van het land is dat de meivakantie), een speciale reis voor kinderen en jongeren van 0-35 jaar.

Deskundige begeleiding

Op bedevaart gaan is 'cool'Groepsgewijs trekt men de hele week met elkaar op en volgt men het programma waarin ook veel ruimte is voor eigen invulling. De groep wordt begeleid door groepsbegeleiders en pastores. Voor de deelnemers die zorg nodig hebben, worden deskundige en bevoegde vrijwilligers ingezet. De extra zorg die verleend kan worden, hoeft daarom geen belemmering te zijn voor deelname. De reis gaat per trein vanuit ’s-Hertogenbosch. In Lourdes verblijft men in een hotel met goede voorzieningen.  

Waarom voor kinderen

Waarom nu een speciale reis voor jongeren en kinderen? Of men nu oud is of jong, het gevoel dat Lourdes teweeg brengt, valt niet onder woorden te brengen. Lourdes moet je zelf beleven en wordt vaak een vriendschap voor het leven! In het programma wordt rekening gehouden met de belevingswereld van de kinderen en jongeren en er wordt uitgebreid stil gestaan bij de vele ontmoetingen die van Lourdes zo’n bijzondere plek maken: de ontmoeting met jezelf, de ontmoeting met andere kinderen en jongeren en misschien zelfs een ontmoeting met God.

Pastores hebben een belangrijke rol tijdens de reis. Kinderen en jongeren zijn veelal niet meer bekend met de traditionele gebruiken van de katholieke Kerk. De pastores dragen zorg voor de vieringen, samenkomsten en persoonlijke begeleiding op verzoek.

VNB

VNB Nationale Bedevaarten is een vereniging die al sinds 1883 bedevaarten organiseert naar Lourdes. Dat betekent dat VNB dit jaar haar 125-jarig jubileum viert. Ook in Lourdes wordt er een jubileum gevierd. Er wordt herdacht dat Maria 150 jaar geleden, in 1858, meerdere malen is verschenen aan Bernadette Soubirous. Inmiddels is Lourdes, na Rome, de belangrijkste bedevaartplaats voor katholieken uit de hele wereld. Jaarlijks bezoeken bijna 6 miljoen mensen deze bijzondere plaats. Als vereniging werkt VNB zonder winstoogmerk en pelgrims betalen een normale reissom waarin alle kosten zijn verrekend. VNB heeft geen andere inkomstenbronnen, maar probeert desondanks ook invulling te geven aan haar ideële doelstelling door reizen aan te bieden voor specifieke groepen, zoals kinderen en jongeren, die aansluiten bij de eigen belevingswereld.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.lourdes.nl