VU Medisch CentrumOf het kindje dat je draagt Down heeft, kan vanaf eind dit jaar worden vast­gesteld door een bloed­test. Het VU medisch centrum (VUMC) in Amsterdam gaat de appara­tuur aan­bieden die voor de test nodig is. Door de nieuwe test is de bekende vrucht­water­punctie niet meer nodig. VU Medisch CentrumOf het kindje dat je draagt Down heeft, kan vanaf eind dit jaar worden vastgesteld door een bloedtest. Het VU medisch centrum (VUMC) in Amsterdam gaat de apparatuur aanbieden die voor de test nodig is. Door de nieuwe test is de bekende vruchtwaterpunctie niet meer nodig; bezwaar daartegen zijn de kans op een miskraam en de onnauwkeurigheid. De nieuwe test geeft bijna 100% zekerheid over de vraag of de baby het syndroom heeft of niet.

Door de vruchtwaterpunctie is het aantal abortussen na het constateren van een grote kans op een kindje met Down de laatste jaren toegenomen. Dat de bloedtest geen risico op een miskraam betekent, zal inhouden dat nog meer zwangere vrouwen zich laten testen en het aantal abortussen verder zal toenemen. In de berichtgeving over de nieuwe test is deze ethische kwestie niet aan de orde gesteld.

De nieuwe test kost ongeveer € 500 maar het is nog niet zeker of verzekeraars haar vergoeden. Mogelijk krijgen mensen die binnen bepaalde risicogrenzen vallen de test wel vergoed. Dat is ook het geval met de bestaande test. (KN/Thuiszorgnieuws)