OnderwijsHet katholiek onderwijs moet meer doen om de leerlingen christelijke waarden mee te geven. Dat stelt de Congregatie voor de Katholieke Vorming. OnderwijsHet katholiek onderwijs moet meer doen om de leerlingen christelijke waarden mee te geven. De waarden van het evangelie bieden zowel pedagogische richtlijnen als motivatie en doel van het onderwijs, aldus een 27-paginagroot document van de Congregatie voor de Katholieke Vorming. De Congregatie houdt zich namens de rooms-katholieke Kerk bezig met het onderwijs en is, naast diverse andere congregaties, gevestigd in Rome.

Katholieke scholen zouden jongeren een dam moeten bieden tegen het libertinisme (een levensfilosofie die absolute individuele vrijheid voorstaat).en relativisme en hen opvoeden tot verantwoordelijkheid en solidariteit.
Van de leerkrachten verlangt de Congregatie dat zij een synthese van geloof, cultuur en leven kunnen bieden. In het onderwijs dienen bijbel en vieringen een vaste plek te krijgen. Op de omgang met niet-katholieke leerlingen gaat het document niet in.

Van de leerkrachten wordt ook verwacht zichtbaar aan het religieuze leven ter plaatse deel te nemen. Het project van een confessionele school is alleen dan geloofwaardig als het door religieus gemotiveerde mensen wordt gedragen. Daarvoor is een persoonlijke en gemeenschappelijke vorming over Christus onmisbaar. (KN/KNA)