Onderwijs en katholiek: The missing linksIn het Willi­brordus­huis te Den Haag vindt volgende week het studie­weekend Onderwijs en katho­liek: the missing link plaats over de rol van een katholiek onder­wijzer. Geïnteres­seerden kunnen per dag deelnemen of het gehele weekend van 12 t/m 14 oktober. Sprekers zijn diverse mensen uit de prak­tijk van het onderwijs. In het Willibrordushuis te Den Haag vindt volgende week het studieweekend Onderwijs en katholiek: the missing link plaats over de rol van een katholiek onderwijzer. Geïnteresseerden kunnen per dag deelnemen of het gehele weekend van 12 t/m 14 oktober. Sprekers zijn diverse mensen uit de praktijk van het onderwijs.

Onderwijs en katholiek: The missing linksWat doe je als katholiek onderwijzer? Leerlingen, collega's en schoolbesturen zijn lang niet altijd gelovig. En Jezus Christus lijkt soms teruggedrongen tot een les maatschappijleer. Wat heb je aan je geloof op school? Of: Je bent leerkracht op een katholieke basisschool en je weet niet echt wat je daarmee moet? Wat is "katholiek zijn" überhaupt? Hoe kijken katholieken naar het onderwijs?

Al deze aspecten worden tijdens het studieweekend door mensen uit de praktijk belicht. De organisatie is in handen van de broeders van Sint-Jan.

Onmisbaar

De Kerk leert heel duidelijk dat leerlingen een vrije wil hebben, en een verstand, om te kunnen leren. Om de Waarheid, en uiteindelijk God te leren kennen. Scholen zijn instrumenten om leerlingen te begeleiden in deze zoektocht naar Waarheid en kennis. Dit moet gebeuren vanuit het bewuszijn dat leerlingen geliefd zijn door God. Tegelijkertijd moeten zij kunnen vertrouwen op hun omgeving. Het onderwijs hoort hiervan doordrongen te zijn. De Katholieke Kerk heeft onderwijzers dus heel veel te vertellen. Een katholieke leraar is voor goed onderwijs dus onmisbaar!

Praktijk

Dit studieweekend laat je als onderwijzer zien hoe je als katholiek naar de onderwijzer kijkt, maar ook naar het kind en naar de taak van de school. Vanuit de filosofie en theologie over de mens, duiken wij snel de praktijk in van alledag. Met deskundigen uit het veld, met elkaar. Het programma begint met een flink debat over “Mama, Meester of Media – wat beïnvloedt ons het meest?” en sluit af met een intense middag met de bisschop geworden onderwijzer mgr Hendriks (voormalig hoofd van een seminarie).

Soorten vragen?

  • Hoe versterkt mijn ‘katholiek- zijn’ mijn ‘leerkracht-zijn?
  • Wat kun je als katholieke leerkracht bijdragen in een ‘seculiere’ school?
  • Hoe combineer ik mijn katholieke geloof met de eisen die de samenleving aan het onderwijs stelt?
  • Wat voor een invloed heeft het geloof in een schepper voor de kijk op het kind en op het onderwijs?

Sprekers

Natascha Bruti is werkzaam als coach voor kinderen en ouders en begeleidt kinderen op scholen. Ze schrijft colums en blogs voor verschillende tijdschriften over opvoeding en sociale vaardigheden.
Pater Ignatius Maria van de broeders van Sint-Jan is priester in Utrecht. Hij heeft filosofie en theologie gestudeerd en werkt als identiteitsbegeleider op verschillende katholieke basisscholen.
Pieter Gerrits werkt als senior consultant bij een onderwijsadviesbureau en is auteur van Gouden Regels voor een Sterke School.
Anna Plakas docent en onderzoeker aan de opleiding Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is tevens lid van een werkgroep in Tilburg die sinds anderhalf jaar bezig is met de oprichting van een Katholieke school.
Marije van der Knaap is theatermaakster waarbij ze zelf regisseert, produceert en acteert. Ze geeft voorstellingen op basisscholen: 'Beter bestaat niet!'
Mgr. Jan Hendriks is hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam. Hij is sinds 2012 verantwoordelijk voor de catechese binnen de bischoppenconferentie. (johannesacademie.nl )

Wanneer en waar?

  • 12 t/m 14 oktober 2012 van vrijdagavond t/m zondagmiddag. Of inschrijving per dag
  • Willibrordushuis, Oude Molstraat 35, Den Haag

Leeftijd: 20-35 jaar
Kosten: € 85 voor het weekend, € 30 per dag
Inschrijven: klik hier