Alan & Paula Sears - ADFDe oprichter van de wereldwijde organisatie Alliance Defending Freedom (ADF) en zijn vrouw zullen donderdag 29 juni worden opgenomen als ridder in de Orde van Sint-Gregorius de Grote. Alan & Paula Sears - ADFDe oprichter van de wereldwijde organisatie Alliance Defending Freedom (ADF) en zijn vrouw zullen donderdag 29 juni worden opgenomen als ridder in de Orde van Sint-Gregorius de Grote.

Alan en Paula Sears ontvangen de eer tijdens een viering onder leiding van mgr. Thomas Olmsted van Phoenix in St. Bernadette in Scottsdale, Arizona, VS. De bisschop verklaarde: “Het is een welverdiende erkenning van de vele jaren waarin zij zich verdedigers hebben getoond van vrijheid van godsdienst, het opkomen voor de ware betekenis van het huwelijk en het gezinsleven, het verdedigen van de waardigheid en het recht op leven van elke mens". De erkenning verdienen zij ook, aldus de bisschop, omdat zij gelovig hun roeping als leken leiden in hun huis, hun parochie en het openbare leven”.

Alliance Defending Freedom

De Alliance Defending Freedom (ADF) is een organisatie die zich inzet voor vrijheid van godsdienst, de waardigheid van het Leven en huwelijk & gezin. Wij kennen ADF van Sophia Kuby die o.a. gesproken heeft op het opGROEIsymposium. Sophia is directeur van de Europese tak van ADF International in Brussel.

Orde van Sint Gregorius de Grote

De Orde van Sint-Gregorius de Grote, ook wel de Gregoriusorde genoemd is een ridderorde van de Heilige Stoel en wordt aan verdienstelijke katholieke leken, maar ook aan niet-katholieken, in de gehele wereld uitgereikt. De orde van Sint-Gregorius wordt, ongeacht geloofsovertuiging, verleend aan hen die in interdiocesaan of landelijk verband opmerkelijke verdiensten hebben geleverd voor geloof, kerk of maatschappij.