Tekening van Golgotha door Luisa (13jr)Op de website van Michel Hagen, Hagen­preken.nl, staan een paar teksten over Palm­pasen, de Goede Week en Pasen. De teksten zijn bedoeld als hulp­middel voor (groot)ouders om kinderen per dag voor te lezen.

Tekening van Golgotha door Luisa (13jr)
Tekening van Golgotha door Luisa (13jr)
de vlinders en bloemen verwijzen naar de Verrijzenis

Op de website van Michel Hagen, Hagenpreken.nl, staan een paar teksten over Palmpasen, de Goede Week en Pasen. De teksten zijn bedoeld als hulpmiddel voor (groot)ouders om kinderen per dag voor te lezen.

“De week voor Pasen noemen we de Goede Week. De week begint op Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. We denken in die week aan het lijden en sterven van Jezus aan het kruis. De Goede Week eindigt tijdens de Paaswake. Die wake is de overgang naar de blijde viering van de Verrijzenis op zondag: het eigenlijke Pasen. De Paastijd is dan begonnen. Die duurt vijftig dagen en eindigt in Pinksteren. Zullen we samen eens de belangrijkste dagen van de Goede Week en Pasen langs gaan?”