In Emmen viel een olifant in de gracht en is overleden.

Ons kleinkind zegt verschrikt:

maaaaaaaaaaaaaam, hoe krijgt Jezus die in de hemel?