OchtendglorenGoedemorgen God,
ik ben weer wakker
Nu wil ik het eerst aan U denken.
Blijft U ook de rest van de dag in mijn gedachten,
want U maakt mij blij van binnen.
Dan kan ik U vanavond extra bedanken voor de mooie dag.
Amen.

(bron www.dagelijksbrood.nl)

Goedemorgen Vader in de hemel,
goedemorgen Heer Jezus,
Goedemorgen Heilige Geest,
Dank u voor deze nieuwe dag,
Met uw hulp wil ik proberen van deze nieuwe dag echt iets moois te maken
Amen.
(bron www.dagelijksbrood.nl)

Vader in de hemel, ik heb lekker geslapen,
nu kan ik weer een hele dag verder.
Helpt U mij om vriendelijk te zijn.
Helpt U mij ook om vaak aan U te denken,
Dan blijf ik blij van binnen,
En kan ik aardiger zijn voor anderen.
Amen.

(bron www.dagelijksbrood.nl)

Heer Jezus,
Vannacht heb ik niet zo goed geslapen.
U hebt ook wel moeilijke nachten meegemaakt.
Toch ging U altijd verder met goede dingen doen.
Dat wil ik ook.
Helpt U mij vandaag daar weer bij.
Dan word ik een mens die steeds meer op U lijkt,
Een echt kind van God.
Amen.

(bron www.dagelijksbrood.nl)

Goedemorgen Heilige Geest,
Dit is weer een nieuwe dag.
Ik wil u vragen mij te helpen op school, in de klas en ook tijdens het speelkwartier. Dat ik fijn kan leren en spelen met de andere kinderen.
Wilt u mij ook helpen als het moeilijk is.
Amen.

(bron www.dagelijksbrood.nl)


Goede God, U bent Vader, Zoon en Heilige Geest.
Toch bent U één God.
Zo laat U ons weten dat U meer bent dan wij ons kunnen voorstellen.
Help ons deze dag om vrienden te zijn, in onze familie, op school en overal.
Dan merken we dat we bij elkaar horen en komt uw Koninkrijk steeds dichterbij. Amen.

(bron www.dagelijksbrood.nl)

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor U neer en aanbid uw opperste Majesteit.
Ik bedank U voor alle weldaden, bijzonder dat Gij mij deze nacht hebt bewaard.
Ik wijd U toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit.
Ik draag U al de werken op die ik deze dag zal verrichten.
Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel en ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn.
Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Engel van God die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar en geleid en bestuur mij. Amen.
Wees gegroet Maria…
Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel.

(samen met het Wees gegroet driemaal te bidden ter ere van de zuiverheid van Maria)

Deze nacht, o God mijn Heer
Keek U vaderlijk op mij neer
En op deze nieuwe morgen
Dank ik U voor al uw zorgen
Bewaar mij Vader, deze dag
Voor zonde, ziekte en tegenslag
En wat ik denk en zeg en doe
Dat wijd ik U, mijn Vader toe
Engel Gods, bescherm nu mij
Sta toch altijd aan mijn zij
Maria, bid toch voor Gods troon
Voor mij, bij Jezus uwe Zoon
Die is in grote heerlijkheid
In eindeloze eeuwigheid.

(vrije vertaling van een Duits gebed)