NPV Onderzoek naar seksualiteitWay of Life, de jonge­ren­or­ga­ni­satie van de NPV (Nederlandse Patiënten Verenging), is een onder­zoek gestart rondom het thema seksua­li­teit. Tot 7 augustus kan iedereen jonger dan 30 de vragen­lijst invullen. Way of Life, de jongerenorganisatie van de NPV (Nederlandse Patiënten Verenging), is een onderzoek gestart rondom het thema seksualiteit. Tot 7 augustus kan iedereen jonger dan 30 de vragenlijst invullen.

NPV Onderzoek naar seksualiteit Dit onderzoek moet inzicht geven in de opvattingen van jongeren over seksualiteit en de seksuele opvoeding die zij gehad hebben. Het onderzoek is een onderdeel van een groter project rondom seksualiteit dat na de zomer moet resulteren in een handleiding om met jongeren in gesprek te gaan over waarde(n)volle seks.

Veel christelijke jongeren worstelen met vragen over seksualiteit. Als organisatie die zich hard maakt voor de zorg voor het (ongeboren) leven vindt Way of Life het belangrijk dat jongeren in gesprek gaan over seksualiteit en dat zij zich bewust zijn van de keuzes die zij maken. Daarnaast blijkt in de praktijk abortus onlosmakelijk samen te hangen met visie op seksualiteit, het gezin en de zorg voor elkaar. Veel abortussen zijn het gevolg van onveilige relaties. Daarom hebben we het initiatief genomen om onderzoek te doen en een handleiding te ontwikkelen over seksualiteit.

Het invullen van de vragenlijst is mogelijk tot en met vrijdag 7 augustus 2015. Voor meer informatie en de link naar het onderzoek, zie de website: