My Way of Life - NPV JongerenDertig jaar na het inwer­king treden van de abortus­wet, offi­ciëel de wet afbreking zwanger­schap, blijkt uit een onder­zoek van de NPV dat de meerder­heid van de Neder­landers geen idee heeft van de inmiddels gegroeide abortus­praktijk. Tijd voor een open discussie, vindt de NPV. Dertig jaar na het inwerking treden van de abortuswet, officieel de wet afbreking zwangerschap, blijkt uit een onderzoek van de NPV dat de meerderheid van de Nederlanders geen idee heeft van de inmiddels gegroeide abortuspraktijk. Tijd voor een open discussie, vindt de NPV.

My Way of Life - NPV JongerenIn een uitgebreid artikel geeft de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) haar bevindingen weer. Zo denken de meeste mensen dat jonge vrouwen die abortus laten plegen, voor het eerst zwanger zijn. Maar in wekelijkheid is meer dan de helft van de vrouwen al moeder als zij een abortus laten plegen.

Ook opvallend is dat het onderzoek laat zien dat ruim 80% van de respondenten denk dat abortus mogelijk is voor alle vrouwen in elke situatie. Een abortus is volgens het Wetboek van Strafrecht echter strafbaar, mits er wordt voldaan aan de zorgvuldigheidseisen uit de Wet afbreking zwangerschap.

Het feit dat veel Nederlanders niet op de hoogte zijn van de abortuspraktijk, geeft volgens NPV-directeur Esmé Wiegman aan dat het taboe is om over abortus te praten. "Abortus wordt gezien als een vrouwenrecht en een inhoudelijk gesprek lijkt onmogelijk. Het grootste deel van respondenten wijst abortus om financiële redenen af, maar juist dat is in Nederland de praktijk: bijna de helft van de abortussen wordt gepleegd vanwege financiële redenen; meer dan 10.000 abortussen per jaar! Alles wat een zwangere vrouw als noodsituatie ervaart dienen we serieus te nemen. Maar passen bij financiële problemen niet financiële oplossingen in plaats van beëindiging van het leven van een ongeboren kind? Het is de hoogste tijd voor een open discussie over de abortuspraktijk van alledag."