Maternity... leaveHet besluit van het Europees Parlement over een uit­breiding van het zwanger­schaps­verlof is tot in het najaar uitgesteld. Eerst moet een onaf­hanke­lijke groep van deskun­digen de afge­vaar­digden over de gevolgen van een eventuele nieuwe regel­geving informeren. De beslissing was al meerdere keren uitgesteld. Het besluit van het Europees Parlement over een uitbreiding van het zwangerschapsverlof is tot in het najaar uitgesteld. Eerst moet een onafhankelijke groep van deskundigen in september de afgevaardigden over de gevolgen van een eventuele nieuwe regelgeving informeren, zei de Portugese sociaal-democraat Edite Estrela donderdag in Straatsburg. De beslissing was al meerdere keren uitgesteld.
 
Maternity... leaveVolgens Estrela heeft een van de deskundigenwerkgroepen, die in maart door de EU afgevaardigden was ingezet, woensdag haar beoordelingsverslag over de effecten voorgelegd. Het resultaat was echter te vaag en onwetenschappelijk. Om deze reden moet het oorspronkelijk voor juli geplande besluit opnieuw worden uitgesteld.
 
De vrouwencommissie had al in februari een verlenging van het zwangerschapsverlof van 14 naar ten minste 20 weken met volledige doorbetaling van het inkomen geëist. Tegelijkertijd moeten vaders aanspraak mogen maken op een vaderschapsverlof van ten minste twee weken. De stemming stuitte bij Europarlementariërs van de Duitse vakbond op scherpe kritiek, de liberalen eisten verbeteringen. CDU-afgevaardigden waarschuwden voor extra werkgeverkosten van ongeveer € 700 miljoen alleen al in Duitsland. Socialisten en groenen prezen het besluit.
 
In de afgelopen legislatuurperiode kon het Europees Parlement het niet eens worden over haar opstelling inzake zwangerschapsverlof. Ook onder de EU-landen in de EU-ministerraad is het voorstel omstreden. Volgens EU-gegevens was daar uiteindelijk een grote meerderheid van de 27 EU-landen voorstander van een uitbreiding, ongeveer een derde was ertegen. Berlijn is ook tegen een uitbreiding.
 
In Duitsland geldt momenteel een zwangerschapsverlof van 14 weken. In alle andere EU-landen behalve Malta en Zweden duurt het zwangerschapsverlof langer dan in Duitsland. Niet overal wordt echter over de gehele duur het inkomen doorbetaald. De katholieke EU-bisschoppencommissie COMECE heeft de voorstellen ter verlenging van het zwangerschapsverlof als een "aanzienlijke sociale vooruitgang" toegejuicht. Werk en gezin zouden zo beter te verenigen zijn. (KN/KNA)