YouTube kanaal - Katholiek LevenNederlandse bisschoppen zijn een eigen YouTube-kanaal gestart onder de naam Katholiek Leven. Er staan filmpjes op over de Bijbel, over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid en een serie geloofsportretten. Nederlandse bisschoppen zijn een eigen YouTube-kanaal gestart onder de naam Katholiek Leven. Er staan filmpjes op over de Bijbel, over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid en een serie geloofsportretten.

Volgens de Nederlandse bisschoppen zijn de (nieuwe) media van belang bij het in beeld brengen van de actuele relevantie van geloof voor het leven van alledag.

YouTube kanaal - Katholiek Leven“De Katholieke Kerk heeft de opdracht om Jezus Christus en Zijn Evangelie aan de wereld te verkondigen. Dit doet zij op alle mogelijke manieren, in onze tijd ook via de nieuwe media. Mensen die in het christelijk geloof geïnteresseerd zijn, verlangen vooral een antwoord op de vraag: wat betekent het concreet voor mijn leven dat ik in Jezus geloof, hoop op de vrucht van Zijn kruis en Hem navolg door God en medemens lief te hebben? Door middel van het nieuwe videokanaal ‘Katholiek Leven’ wil de Katholieke Kerk in Nederland laten zien hoe we ons dagelijks leven vorm kunnen geven vanuit geloof, hoop en liefde”, aldus kardinaal Eijk namens de bisschoppenconferentie.

Katholiek Leven is een samenwerkingsproject van de Nederlandse bisdommen en is in eerste instantie een project voor de duur van drie jaar, laten de Nederlandse bisschoppen weten. Het YouTube-kanaal Katholiek Leven is gestart met de rubrieken ‘Ik Geloof’, een serie geloofsportretten, ‘De Boodschap’, items over de Bijbel, en filmpjes over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Later zullen meer rubrieken volgen.

Naast het YouTube-kanaal heeft Katholiek Leven ook een Facebookpagina. En binnenkort zal ook de bijbehorende website www.katholiekleven.nl worden gelanceerd, waarop wekelijks nieuwe filmpjes als foto’s zullen worden geplaatst.