No apologies Jongeren worden overspoeld met seksueel, erotisch getinte TV-programma’s, jongerenbladen en videoclips. Het gebruik van alcohol en drugs neemt toe. Er wordt op steeds jongere leeftijd geëxperimenteerd. Pesten vormt een groot probleem op scholen en meldingen van geweld nemen toe. Er komt veel op jongeren af. Vanuit veel verschillende kanten worden zij beïnvloed, zowel positief als negatief. De druk op tieners is groot. Het is in hun levensfase niet vanzelfsprekend dat zij kiezen voor een gezonde levensstijl. Kiezen is moeilijk en daarom is het belangrijk om hen daarin vaardig te maken… No apologies Jongeren worden overspoeld met seksueel, erotisch getinte TV-programma’s, jongerenbladen en videoclips. Het gebruik van alcohol en drugs neemt toe. Er wordt op steeds jongere leeftijd geëxperimenteerd. Pesten vormt een groot probleem op scholen en meldingen van geweld nemen toe. Er komt veel op jongeren af. Vanuit veel verschillende kanten worden zij beïnvloed, zowel positief als negatief. De druk op tieners is groot. Het is in hun levensfase niet vanzelfsprekend dat zij kiezen voor een gezonde levensstijl. Kiezen is moeilijk en daarom is het belangrijk om hen daarin vaardig te maken!

‘No Apologies: kiezen voor een gezonde levensstijl’ is een karaktervormend programma. Het legt de nadruk op onthouding van risicovol gedrag (seks, drugs en alcohol). Dit preventieprogramma is gericht op jongeren tussen 11 en 18 jaar. Door de interactieve werkvormen is het af te stemmen op het juiste denkniveau van jongeren en te gebruiken op scholen, jeugdclubs en verenigingen. Het hoofddoel is om jongeren te helpen verantwoorde keuzes te maken in situaties waar zij dagelijks mee te maken krijgen: muziek, televisie, internet, alcohol, drugs, seks, enz. Jongeren leren NEE te zeggen en worden weerbaar gemaakt. Zij leren begrijpen hoe hun karakter en een besluit tot onthouding daarbij kunnen helpen. Naast theorie naar de achtergrond van maatschappelijke problemen staat vooral het aanleren van persoonlijke vaardigheden centraal.

No Apologies omvat de volgende doelen:

  1. Jongeren weten dat zij uniek en waardevol zijn
  2. Jongeren leren de elementen van een goed karakter: eerlijkheid, respect, verantwoordelijkheid, zelfdiscipline, rechtvaardigheid, nederigheid, vriendelijkheid, moed, matigheid en seksuele moraal
  3. Jongeren staan positief ten opzichte van een gezonde levensstijl
  4. Jongeren leren de kenmerken van gezonde relaties
  5. Jongeren beschikken over vaardigheden om groepsdruk te weerstaan en zich te onthouden van risicovolle gedragingen

Meer informatie: www.noapologies.nl