NKO VerwendagenMet de zogenaamde ‘Verwendag’ biedt de Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (NKO)  verschillende activiteiten aan die het zelfvertrouwen en de sociale weerbaarheid vergroten van jongeren die met pesten te maken hebben. Met de zogenaamde ‘Verwendag’ biedt de Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (NKO)  verschillende activiteiten aan die het zelfvertrouwen en de sociale weerbaarheid vergroten van jongeren die met pesten te maken hebben.

NKO VerwendagenOp zaterdag 6 juni 2009 organiseert de Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (NKO) in Deventer voor het tweede jaar de succesvolle ‘Verwendag’. Met dit (buitenschoolse) evenement wil de NKO pesten op een positieve wijze onder de aandacht brengen, door verschillende activiteiten te bieden die het zelfvertrouwen en de sociale weerbaarheid vergroten van jongeren die met pesten te maken hebben. Zo kunnen zij deelnemen aan een fotoshoot, een percussieworkshop en een kanjertraining. Ook voor de ouders van gepeste kinderen is tijdens de Verwendag aandacht: zij krijgen handvaten aangereikt voor de begeleiding van hun kind.

Aan de Verwendag kunnen tieners deelnemen in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar. Wie een kind kent dat hulp kan gebruiken bij het vergroten van zijn weerbaarheid, kan hem of haar aanmelden voor deelname aan de Verwendag bij de NKO.

Doel van de Verwendag in het kort:

  • de tieners in het zonnetje zetten
  • de tieners weerbaarder maken en hun gevoel van eigenwaarde vergroten
  • de tieners met lotgenoten in contact brengen
  • ouders handvatten aanreiken hoe zij hun gepeste kind kunnen begeleiden.

Pesten komt veel voor op scholen. Elke klas telt gemiddeld zes tot acht kinderen die weleens worden gepest. In elke klas wordt één kind een paar keer per week gepest. In het basisonderwijs wordt twee keer zoveel gepest als in het voortgezet onderwijs. Pesten vindt plaats op school, in de woonomgeving en op de sportvereniging, en steeds vaker via internet en mobiele telefoon. Pesten kan het leven van de gepeste blijvend beïnvloeden.

De NKO onderneemt dus actie tegen pesten. Zo heeft deze vereniging in samenwerking met landelijke partners het ‘Nationale Protocol tegen Pesten’ ontwikkeld, net als de brochure ‘Pesten op school, hoe ga je er mee om?’ Verder kunt u de ‘Pestkrant’ downloaden via www.nko-50tien.nl en organiseert de NKO ouderavonden over pesten. De ‘Verwendag voor gepeste tieners’ is de meest recente actie rondom dit thema.

Nederlandse Katholieke Vereniging van Ouders
Postbus 97805
2509 GE Den Haag
www.nko.nl