Eenmalig magazine - Groeien!Het nieuwe eenmalige magazine Groeien! helpt ouders vanuit een christelijke inspiratie bij het omgaan met de vragen en twijfels van tieners. De uitgave maakt deel uit van een serie die is ontstaan uit de samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse bisschoppen. Het nieuwe eenmalige magazine Groeien! helpt ouders vanuit een christelijke inspiratie bij het omgaan met de vragen en twijfels van tieners. De uitgave maakt deel uit van een serie die is ontstaan uit de samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse bisschoppen.

Groeien!

Eenmalig magazine - Groeien!Groeien! probeert ouders een houvast te bieden in de omgang met de twijfels en de keuzes van hun opgroeiende kinderen. Het magazine heeft allereerst aandacht voor algemene thema’s over pubers zoals zelfvertrouwen en slechte vrienden. Vervolgens bekijkt het tieners door een religieuze bril. Wat kan het vormsel voor hen betekenen? Wat is de aantrekkingskracht van Taizé?

Pubers zijn doorgaans niet bezig met God. Daarvoor staat hun eigen ontwikkeling te sterk centraal. Toch stellen ze zich, meestal naar aanleiding van moeilijke momenten, vragen over de zin van het leven en wat God daarmee te maken heeft. Ze ruilen een letterlijke betekenis van de Bijbelverhalen en geloofsuitspraken in voor een radicale vraagstelling. Het valt hen zwaar om God en mens samen te denken.

De weg die tieners afleggen doet niet enkel henzelf groeien. Ook ouders kunnen zich door hun vragen laten uitdagen en zelf nieuwe antwoorden formuleren.

Serie

In deze serie verschenen eerder al de volgende eenmalige uitgaves:

  • Nieuw leven – Je kind laten dopen?
  • Licht aan de horizon – Over leven na de dood
  • Samen door het leven – Over relaties met toekomst
  • Waarom toch? – Omgaan met kwetsbaarheid en lijden
  • Met de jaren – Gelukkig en gelovig oud worden
  • Tussen Goed & Kwaad – Omgaan met kwaad en schuld

Groeien! is een uitgave van Halewijn in Antwerpen.
Het magazine telt 80 pagina’s en kost € 4
Bestellen: www.halewijn.info