Second Love billboardDe reclame voor over­spel­web­site ‘Second Love’ op radio, televisie en bushokjes heeft tot een hernieuwde protest­actie geleid. Op CitizenGo.org heeft een nieuwe petitie binnen een week al ruim 46.000 hand­tekeningen verzameld. Second Love billboardDe reclame voor overspel­web­site Second Love op radio, tele­visie en bushokjes heeft tot een hernieuwde protest­actie geleid. Op CitizenGo.org heeft een nieuwe petitie binnen een week al ruim 46.000 hand­tekeningen verzameld.

Second Love, opgericht in 2008, is een soort dating­website die zich in naam en reclame speciaal richt op getrouwde mannen en vrouwen. Natuurlijk worden geïnteresseerden die geen first love hebben, niet tegengehouden gebruik te maken van de datingsite. Want dat is het eigenlijk: een doodgewone datingwebsite die handig gebruikmaakt van het taboe op vreemdgaan om extra aandacht te genereren.

Dat de marketingmensen van Second Love goed zijn in extra aandacht trekken, blijkt wel uit een billboard dat naar aanleiding van een actie van de SGP werd getoond. Op het bord stonden de woorden “SecondLove’s Gratis Publiciteitsmachine” onder elkaar, waardoor van boven naar beneden SGP te lezen stond.

Actie SGP Jongeren

In 2013 hebben SGP-Jongeren, de jongerenafdeling van de SGP, een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie om de reclames van Second Love te laten verbieden. De commissie wees toen de klacht af op grond van de afwijzing van twee eerdere, ‘soortgelijke’ klachten.

Petitie 2016

In 2016 is een petitie gehouden op Petities.nl waarbij bijna 12.000 handtekeningen werden opgehaald. Deze petitie was gericht aan de politiek, die uiteindelijk niets heeft gedaan om de reclame tegen te gaan.

Petitie 2017

Op CitizenGo.org is een nieuwe petitie gestart op 29 augustus 2017. Binnen een week zijn al ruim 46.000 handtekeningen opgehaald. Deze nieuwe petitie is gericht aan de Reclame Code Commissie en dringt er bij de commissie op aan de eerdere afwijzing van de klacht te herzien.

De petitie luidt:

Geachte Reclame Code Commissie,

Op grond van de voortgaande reclame-uitingen van Second Love en anderen, die mensen oproepen tot vreemdgaan, en op grond van artikelen 2, 3 en 4 van uw eigen Nederlandse Reclame Code vragen wij u uw eerdere uitspraak te heroverwegen en over dit soort reclames een negatief oordeel uit te spreken.
 
Onzes inziens is er duidelijk sprake van inbreuk op de goede zeden, de goede smaak en het fatsoen. Tevens stellen wij de vraag of dit soort reclame-uitingen geen gevaar inhoudt voor de geestelijke volksgezondheid, met het oog op alle relatieproblematiek die eruit voort kan komen en de gevolgen daarvan voor eventuele kinderen. Ook het algemeen belang van de samenleving komt in het geding, dat immers gebaat is bij stabiele gezinnen waarin kinderen veilig kunnen opgroeien.
 
Het voorgaande is in tegenspraak met de Nederlandse Reclame Code, artikelen 2, 3 en 4. Naar aanleiding van het verschijnen van nieuwe posters op bushokjes met de tekst 'Flirten is niet alleen voor singles', vragen wij u dan ook met aandrang om uw eerdere oordeel te herzien.

Choose your battles wisely…

De vraag is of het handig is om nog meer aandacht te genereren voor de datingsite. Ook negatieve reclame is immers reclame. Aan de andere kant is het de vraag of je de constante herhaling via radio, televisie en billboards dat het normaal is om overspel te plegen, niet zoveel mogelijk zou moeten tegengaan. In ieder geval ruim 46.000 mensen geven middels ondertekening van de petitie aan dat ze vinden dat de strijd tegen de reclames voor Second Love gestreden moet worden.