Bisdom Breda Eind 2005 vonden in het bisdom Breda drie bijeenkomsten plaats rond geloofsvorming in het gezin, op school en in de Kerk. Het bisdom wil nu op minimaal zes plaatsen de geloofsvorming een nieuwe impuls geven, met zang en theater als centrale elementen. Inzet van de gesprekken was dat kinderkoren die in de liturgie een functie hebben alleen kunnen opbloeien als er sprake is van een geloofsvorming binnen de gezinnen, op school en in de Kerk. Na vervolggesprekken met de dekens hebben het bestuur van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging Breda en de Werkgroep Kind, Koor en Kerk contact gezocht met de leiding van het bisdom.

Het bisdom wil op minimaal zes plaatsen de geloofsvorming een nieuwe impuls geven, met zang en theater als centrale elementen. Naar het zich laat aanzien zijn er zeker zes projectplaatsen te vinden. Een coördinator zal, met name in de opstartfase, de werkgroepen in de plaatsen begeleiden. Ook komt een documentatiemap beschikbaar met zangspelen, liturgieën met theaterelementen, bibliodrama’s en activiteiten die uitmonden in een viering. (Bisdom Breda)