Leef magazine - editie 4 juli 2017Leef magazine heeft een nieuwe editie uitgebracht met ‘vijftien verhalen van vrouwen die een keuze maakten’. Waarom kozen deze vrouwen uiteindelijk wel voor een abortus en wat heeft andere vrou­wen nou juist weerhou­den, en hoe gaat het nu met ze? Leef magazine - editie 4 juli 2017Leef magazine heeft een nieuwe editie uitgebracht met ‘vijftien verhalen van vrouwen die een keuze maakten’. Waarom kozen deze vrouwen uiteindelijk wel voor een abortus en wat heeft andere vrouwen nou juist weerhouden, en hoe gaat het nu met ze?

Het zijn zeer openhartige en taboe-doorbrekende verhalen over onmogelijke omstandigheden, de vraag wie de vader is, onderdrukte moedergevoelens, druk van de vader en de familie, concrete hulp van wakers bij het abortuscentrum, enzovoort, maar ook over hulp en begeleiding bij psychische problemen na een abortus.

Beweegredenen

In het voorwoord vertellen Kees en Anne-Mieke van Helden over de beweegredenen voor de opzet van dit nummer van Leef magazine. De directeur van Rutgers schreef in september 2016: “Ik juich het maatschappelijk debat over abortus en de aandacht voor ongewenste zwangerschappen toe. Al was het maar om het taboe te doorbreken.” Daar zijn pro-abortus en pro-life het dus wel over eens. Hij pleit ook voor complete en neutrale voorlichting, maar daar is op de websites van abortuscentra beslist nog geen sprake van.

Leef magazine

Leef magazine is een zeer fraai en kleurrijk blad dat zes of zeven keer per jaar uitkomt. Het wordt uitgegeven door de christelijke pro-life organisatie Stichting Schreeuw om Leven. Doelstelling is dat er een einde komt aan abortus en euthanasie in Nederland. Schreeuw om Leven is maatschappelijk actief met voorlichting en publieke acties, zoals de Mars voor het Leven. Concrete hulpverlening wordt verzorgd door de organisatie Er is Hulp aan vrouwen én mannen op het gebied van ongewenste zwangerschap en abortus.

Je kunt je gratis abonneren op het magazine via de website: