Rutte II RegeerakkoordEr ligt een nieuw regeer­akkoord met als titel ‘Bruggen slaan’ van de twee grootste partijen VVD en PvdA en de oppositie is er niet blij mee. Het Refor­ma­to­risch Dagblad geeft een veront­rustende analyse van ethische kwesties. Rutte II RegeerakkoordEr ligt een nieuw regeer­akkoord met als titel ‘Bruggen slaan’ van de twee grootste partijen VVD en PvdA en de oppositie is er niet blij mee. Het Refor­ma­to­risch Dagblad geeft een veront­rustende analyse van ethische kwesties.

“De weerhoudende invloed van christelijke partijen wordt node gemist. Paars min gaat op medisch-ethisch gebied door waar Paars in 2002 was gestopt.”

Dan volgt er een lijstje van dingen die in het regeerakkoord staan… of juist niet staan.