The New Atlantis - Seksualiteit en Gender: bevindingen uit de biologische, psychologische en sociale wetenschappenEen nieuw rapport dat 22 augustus 2016 is gepubliceerd in het tijdschrift The New Atlantis, bestrijdt de algemene teneur van berichten in de media over seksuele geaardheid en gender identiteit. Een nieuw rapport dat 22 augustus 2016 is gepubliceerd in het tijdschrift The New Atlantis, bestrijdt de algemene teneur van berichten in de media over seksuele geaardheid en gender identiteit.

The New Atlantis - Seksualiteit en Gender: bevindingen uit de biologische, psychologische en sociale wetenschappenGeschreven door twee van Amerika's meest toon­aan­gevende weten­schappers op het gebied van geestelijke gezondheid en seksualiteit, behandelt het rapport meer dan 200 onder­zoeken in de biologische, psycho­logische en sociale weten­schappen en documen­teert het nauw­keurig wat weten­schappelijk onderzoek naar seksua­liteit en geslacht wel en niet aantoont. De strekking is dat een aantal van de meest gehoorde beweringen over seksualiteit en gender niet worden ondersteund door weten­schap­pelijk bewijs.

Hierbij de vier belangrijkste conclusies:

  1. De overtuiging dat seksuele geaard­heid een aan­geboren, biolo­gisch vaste mense­lijke eigen­schap is – dat mensen ‘zo worden geboren’ – niet wordt onder­steund door weten­schappelijk bewijs.
  2. Ook de overtuiging dat gender­identiteit een aangeboren, vaste menselijke eigenschap is, onafhankelijk van het biologische geslacht, zodat een persoon een ‘man gevangen in het lichaam van een vrouw’ of ‘een vrouw gevangen in het lichaam van een man’ zou kunnen zijn, wordt niet onder­steund door weten­schap­pelijke bewijs.
  3. Slechts een minderheid van de kinderen die sekse-atypische gedachten of gedrag vertonen, zal dat blijven doen in de adolescentie en volwassen­heid. Er is geen bewijs dat al deze kinderen moeten worden aangemoedigd transgender te worden, laat staan blootgesteld aan hormoon­behandelingen of een operatie.
  4. Niet-heteroseksuele mensen en trans­genders hebben meer te maken met psychische problemen (angst, depressie, zelfmoord) evenals gedrags- en sociale problemen (drugs/drank misbruik, partnergeweld) dan de algemene bevolking. Het argument dat dit het gevolg is van discriminatie, is alleen niet genoeg voor het verschil.

Het rapport ‘Seksualiteit en Gender: bevindingen uit de biologische, psychologische en sociale weten­schappen’ is geschreven door Dr. Lawrence Mayer and Dr. Paul McHugh. Dr. Mayer is scholar-in-residence op de afdeling psychiatrie van de Johns Hopkins School of Medicine en professor statistiek en biostatistiek aan de Arizona State University. Dr. McHugh is professor psychiatrie en gedrags­weten­schappen aan de Johns Hopkins University School of Medicine en was gedurende 25 jaar hoofd­psychiater aan het Johns Hopkins Hospital. Het was tijdens zijn ambtstermijn aldaar dat hij een einde maken aan geslachts­veranderende operaties nadat uit onderzoek bleek dat het niet de voordelen opleverden die artsen en patiënten hadden gehoopt. (Dailysignal.com / KG)