Nieuw huwelijksmagazine ‘Samen door het Leven’Kardinaal Danneels heeft afgelopen vrijdag op het 'huwelijksbootje' de Vivaldi het gloednieuwe huwelijksmagazine Samen door het leven – Over relaties met toekomst gepresenteerd. Het eenmalige magazine is een coproductie van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen. Kardinaal Danneels heeft afgelopen vrijdag op het 'huwelijksbootje' de Vivaldi op het Brusselse kanaal het gloednieuwe huwelijksmagazine Samen door het leven – Over relaties met toekomst gepresenteerd.

Nieuw huwelijksmagazine ‘Samen door het Leven’Het eenmalige magazine is een coproductie van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen. Ze hopen er allereerst mensen mee aan te spreken die niet of nauwelijks in contact komen met de christelijke boodschap. Maar uiteraard is het ook de bedoeling binnen de kerkgemeenschap actief met en rond het magazine te werken om zo de christelijke visie op het huwelijk te verdiepen.

Kardinaal Danneels gaf in zijn uiteenzetting op de persconferentie meer uitleg over het kerkelijk huwelijk en de rol ervan in de hedendaagse samenleving. "Het is de roeping van de Kerk om de gaafheid en de schoonheid van het huwelijk en van man en vrouw in hun beeld van God te blijven verkondigen en verdedigen", zei hij. "Haar visie kan klassiek en oud klinken en wars van alle nieuwheid, maar misschien zal onze tijd de schoonheid van dit beeld weer moeten ontdekken", aldus Danneels.

In het eerste van de drie delen van Samen door het leven komen enkele stellen aan het woord, o.m. de psychologen Danny Verstraeten en Fons Verhoelst, zanger Jan de Wilde en zijn echtgenote Lieve, de relatietherapeut Alfons Vansteenwegen en de bekende Nederlandse psychologe Annette Heffels.

In deel 2 Een leven lang samen? brengen bijdragen en getuigenissen de lezer op het spoor van de diepmenselijke betekenis van trouw en trouwen: het geheim van de liefde kom je op het spoor als je onvoorwaardelijk voor elkaar kiest. En in het slotdeel Man en vrouw schiep Hij hen … komt het huwelijk aan bod in zijn bijbelse en sacramentele dimensie. Het nieuwe magazine bevat ten slotte nog een uitneembaar katern met alle praktische info over trouwen in en voor de kerk.

Dit magazine is het derde in een reeks rond de christelijke sacramenten dat gemaakt werd in opdracht van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen. Het magazine verschijnt met een oplage van 20.000 exemplaren. Eerdere uitgaven zijn Opnieuw geboren – Je kind laten dopen? en Licht aan de horizon – Over leven na de dood.

Samen door het leven – Over relaties met toekomst, redactie Ilse Cornu en Johan van der Vloet, is een uitgave van Halewijn (ISBN 978-90-8528-068-2) en kost 4 euro. De bijhorende dvd + magazine kosten samen 28 euro. (KerkNet/Rorate)