Herman Wijffels opent centrum van spiritualiteit FocolareVrijdag­middag 3 december heeft Herman Wijffels de opening verricht van een modern centrum van spiri­tua­li­teit in de Brabantse plaats Nieuw­kuijk. Op het terrein van de cister­ciënzer­abdij Mariën­kroon aldaar reali­seert de Focolare­beweging confe­rentie­centrum ‘Mariapoli Mariën­kroon’. Vrijdagmiddag 3 december heeft Herman Wijffels de opening verricht van een modern centrum van spiritualiteit in de Brabantse plaats Nieuwkuijk. Op het terrein van de cisterciënzerabdij Mariënkroon aldaar realiseert de Focolarebeweging conferentiecentrum ‘Mariapoli Mariënkroon’, dat zich ten doel stelt de gemeenschapszin in kerk en samenleving te bevorderen.

Bij de opening waren circa 175 genodigden, onder wie kardinaal Simonis en de Brabantse oud-commissaris der koningin Houben. Prof.dr. Herman Wijffels, lid van het comité van aanbeveling van het project Mariapoli Mariënkroon, verrichtte de openingshandeling door onthulling van een kunstwerk dat duurzaamheid in samenleven uitdrukt.

Herman Wijffels opent centrum van spiritualiteit Focolare Bij de opening zei hij het werk van Focolare te waarderen omdat wordt gewerkt aan nieuwe gemeenschapsvormen waarbij verbinding, duurzaamheid en relaties centraal staan. Wijffels: “De cultuur van nu is in crisis, daar kunnen we niet mee verder. We zijn geen losse deeltjes maar verbonden deeltjes. Deze visie is de basis voor een nieuwe cultuur; een relationele ethiek moet de basis zijn voor een leven met elkaar en met de natuur. In alle wijsheidstradities vinden we als gemeenschappelijk noemer ‘de gulden regel’: behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat vind ik terug in de Focolarebeweging.”

Kardinaal Simonis, die sinds februari 2008 op het terrein Mariënkroon woont, verwees in zijn toespraak naar de eerste christengemeenschap beschreven in Handelingen van de apostelen 2,42.
De kardinaal zei dat hij zich vanaf het begin in de gemeenschap Mariënkroon in Nieuwkuijk heeft thuis gevoeld: “Ik tref hier een echte gemeenschap, waar gezamenlijk kerk-zijn gevierd wordt”.

Abt Hopstaken, overste van de cisterciënzers in Nieuwkuijk, sprak over een gevoel van vreugde en van weemoed: “Weemoed bij het terugdenken aan de zestiger jaren toen dit gebouw nog onderdak bood aan 83 broeders en paters. Maar blijdschap overheerst, omdat Mariënkroon een cultureel-religieus centrum zal blijven waar op eigentijdse wijze het werk van de paters en broeders wordt voortgezet, niet als abdij, maar als ‘Mariapoli’, want moeder Maria staat bij Focolare even hoog in aanzien als bij ons cisterciënzers.”
 
De bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr. A. Hurkmans, was door ziekte verhinderd. De toespraak die hij had voorbereid, werd voorgelezen door bisdomdirecteur en -econoom P. Broeders. De Bossche bisschop ze daarin: "In onze Kerk hebben we centra nodig waar een groep mensen het geloof vaste vorm geeft, het voortdurend verdiept en waar het tenslotte wordt uitgedragen. Het Centrum waarvan wij vandaag de opening vieren staat stevig in de kerkgeschiedenis van ons land. Het heeft diepe wortels in een beweging met een aansprekende spiritualiteit voor onze tijd en kan dus van grote waarde zijn voor de toekomst van de Kerk van Nederland. Dankbaar ben ik dat het werk van de paters Cisterciënzers, weliswaar anders, maar toch ook hetzelfde doorgaat.”

Achtergronden
In 2002 heeft de Focolarebeweging haar landelijk centrum gevestigd op het terrein van de cisterciënzerabdij Mariënkroon te Nieuwkuijk. Sinds die tijd verzorgt Focolare daar programma’s voor mensen van verschillende levensstaat, leeftijd en kerkelijke of religieuze achtergrond. Het centrum wil daarmee bijdragen aan versterking van het sociale weefsel in onze maatschappij, welke begint in het persoonlijk contact van mens tot mens.

Met het gereedkomen van het gerestaureerde deel van het klooster is nu conferentie-, overnachtings- en eetgelegenheid geschapen voor groepen tot 150 à 200 personen. Bijzonder aan het centrum is dat de dragende kracht ervan bestaat uit een gemeenschap van circa 50 personen van verschillende kerken. Deze gemeenschap, bestaande uit gezinnen, jongeren, alleenstaanden en religieuze leefgroepen, laat zich inspireren door de spiritualiteit van Focolare, gebaseerd op het evangelie. Focolare is een internationale kerkelijke beweging die zich in alle delen van de wereld inzet voor sociale cohesie en de oecumenische en interreligieuze dialoog.