Catholic Voices NederlandVoor het eerst zijn er in Nederland ‘catholic voices’ bijeen­ge­komen. De groep jonge en enthousiaste katholieken laat zich vormen om de media te woord te staan. Zij zijn geen officiële woord­voerders van de katholieke kerk, maar Neder­landers met een warm hart voor hun Kerk. Voor het eerst zijn er in Nederland ‘catholic voices’ bijeengekomen. De groep jonge en enthousiaste katholieken laat zich vormen om de media te woord te staan. Zij zijn geen officiële woordvoerders van de katholieke kerk, maar Nederlanders met een warm hart voor hun Kerk.

Catholic Voices NederlandCatholic Voices is ontstaan in Engeland (2010) rondom het bezoek van Paus Benedictus XVI. Een eerste groep katholieken werd toen gevormd om vragen van media over het pausbezoek te beantwoorden. Dat is een succes geworden. Inmiddels hebben leken in ruim tien landen een mediatraining gevolgd, geïnspireerd door Catholic Voices. Nu dus ook in Nederland.

Ruim twintig jonge katholieke Nederlanders hebben zich van 6 t/m 9 november 2014 laten trainen. Zo heeft Jack Valero, de oprichter van dit initiatief gesproken: “Het gaat niet om discussies winnen, maar om een positief getuigenis te geven”. Zij zijn katholieke Nederlanders die naast hun baan of studie bereid zijn om voor radio, TV en kranten het standpunt van de Rooms-Katholieke Kerk toe te lichten. Ze hebben zichzelf verdiept in wat de Kerk zegt, wat dit betekent voor hun eigen leven en kunnen dat helder en bondig uitleggen.

Op hun website is meer informatie te vinden over de achtergrond van dit project en hoe een ‘catholic voice’ uitgenodigd kan worden. Tevens zijn een Facebook pagina en Twitter account opgezet zodat iedereen eenvoudig op de hoogte kan blijven.