Mgr. Olmsted van Phoenix, VSMgr. Olmsted van Phoenix, VS, dringt er bij zijn katholieken op aan meer op te komen voor het leven; zij mogen niet zwijgen nu er zoveel belangrijke zaken spelen, aldus de bisschop volgens nieuwsbureau Zenit. Mgr. Olmsted van Phoenix, VSMgr. Olmsted van Phoenix, VS, dringt er bij zijn katholieken op aan meer op te komen voor het leven; zij mogen niet zwijgen nu er zoveel belangrijke zaken spelen, aldus de bisschop volgens nieuwsbureau Zenit. In zijn bisdomblad schrijft hij dat “de moderne samenleving druk op ons uitoefent om maar niets te zeggen over de rechten van ongeboren kinderen”. Maar “volgelingen van Christus kunnen dat niet en doen dat niet”. Hij nodigt allen uit zijn voorbeeld te volgen en een kentekenplaat aan te schaffen met daarop de tekst ‘Kies voor het leven’. En om de komende veertigdagentijd te bidden en te vasten voor dit doel. Mgr. Olmsted riep ook op zwangere vrouwen in moeilijke omstandigheden te helpen, evenals degenen die in het verleden kozen voor een abortus.

“Voor sommigen van de eerste christenen leek het alsof hun geloof, hoop en liefde te zwak waren om het Romeinse Rijk te veranderen, dat vol was van onrecht jegens kinderen, vrouwen en vreemdelingen. Maar aan dat rijk, zoals aan andere aardse rijken, kwam een einde, en het Evangelie van het Leven vormde eeuwenlang de Europese beschaving. Op een dag zal dat ook in Amerika gebeuren”, aldus de bisschop.