Wereldreligies“Allerlei religies naast elkaar presenteren op school wekt verwarring en leidt tot relativisme en onver­schil­lig­heid”, stelt het Vaticaan als reactie op een Canadees gods­dienst­pro­gramma dat ook verplicht is op katholieke scholen. “Allerlei religies naast elkaar presenteren op school wekt verwarring en leidt tot relativisme en onverschilligheid”, stelt het Vaticaan als reactie op een Canadees godsdienstprogramma dat ook verplicht is op katholieke scholen.

WereldreligiesVraag is: kan godsdienstonderwijs neutraal zijn? Of anders gesteld: maakt het naast elkaar presenteren van religies een kind niet onverschillig over zijn eigen geloof? De Hoge Raad van Canada verwierp onlangs het beroep dat een katholiek gezin had gedaan om hun kind niet naar de verplichte godsdienstlessen te hoeven laten gaan. De Raad beargumenteerde dat het lesprogramma “neutraal bleef, met respect voor de verschillende religies, en daarom geen inbreuk maakt op de inspanningen van de ouders om hun kind in het katholieke geloof op te voeden".

De Canadese kardinaal Marc Ouellet is het daar niet mee eens. Volgens hem draagt het godsdienstprogramma in zijn huidige vorm bij aan de dictatuur van het relativisme dat al vanaf de lagere school wordt toegepast.

De Hoge Raad ziet geen bezwaar, getuige de woorden van rechter Marie Deschamps, die schreef: “Het blootstellen van kinderen aan een uitgebreide presentatie van verschillende religies, zonder de kinderen te dwingen deze religies te volgen, vormt geen indoctrinatie van de leerlingen die een inbreuk zou maken op de vrijheid van godsdienst van de ouders.”

De Raad haalde als argument om de klacht van de ouders te verwerpen, zelfs enkele citaten aan van kerkelijk leiders die benadrukken dat katholieken respect moeten hebben voor mensen met een ander geloof.

De Loyola middelbare school in Montreal had het lesprogramma aangepast: alle religies werden er gepresenteerd, maar steeds vanuit het perspectief van het katholieke geloof. De aanpak van deze school stuitte echter op felle tegenstand van de overheid. Het Hooggerechtshof van Quebec stelde de school in het gelijk en noemde de acties van de overheid “totalitair”. De overheid is in hoger beroep gegaan tegen deze beslissing. In mei wordt de zaak in behandeling genomen. (KN/KG/LifeSiteNews)