Regioverderling gezinsnetwerkNieuw: een groot aantal organi­saties en instel­lingen die vorming en onder­steuning biedt bij huwelijk, gezin en opvoeding, presen­teert zich uitgebreid op de site. Wil je weten welke club jou en jullie gezin iets te bieden heeft, kijk dan onder Netwerk voor het overzicht van het netwerk van bewegingen en organisaties