Nederlands Compendium Sociale LeerDe Nederlandse vertaling van het Compendium van de sociale leer van de Kerk is gereed. Afgelopen weekend vond de presentatie plaats voor Vlaanderen. Eerder deze maand werd in Nederland een eerste exemplaar overhandigd.
De Nederlandse vertaling van het Compendium van de sociale leer van de Kerk is gereed. Afgelopen weekend vond de presentatie plaats voor Vlaanderen. Eerder deze maand werd in Nederland een eerste exemplaar overhandigd.

Sociale thema's

Nederlands Compendium Sociale LeerOnder impuls van de vorige paus, Johannes Paulus II, heeft de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede de sociale leer van de katholieke Kerk gebundeld in één overzichtelijk compendium. De Nederlandse vertaling van deze ‘sociale catechismus’ is een uitstekend hulpmiddel om de hedendaagse realiteit te interpreteren en te verhelderen in het licht van het evangelie. Het is een samenvatting van het denken van de Kerk over sociale thema’s als het gezin, werk, politiek, internationale relaties, vrede en milieu.

Samenwerking

De vertaling in het Nederlands is door bundeling van Vlaamse en Nederlandse krachten tot stand gekomen. De voorbereidingen werden door de Pauselijke Raad Justitia et Pax getroffen. Slechts dankzij de inzet van de UCSIA (Universitair Centrum Sint Ignatius Antwerpen) en het International Institute Canon Triest van de Broeders van Liefde is er in samenwerking met de Nederlandse en Belgische bisschoppenconferentie een vertaling gekomen.

Ontwikkeling

Bij de presentatie afgelopen weekend in Antwerpen was mgr. James Reinert afgevaardigd als vertegenwoordiger van kardinaal Martino, voorzitter van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede. Hij gaf een overzicht van de sociale leer van de Kerk zoals deze in de grote sociale encyclieken werd uitgewerkt in de voorbije 120 jaar en tegelijk riep hij op om ook vandaag het grote belang van de sociale leer te onderkennen voor de ontwikkeling van de maatschappij in al haar geledingen. Eerder deze maand werd in Nederland een eerste exemplaar aangeboden aan mgr. J. Punt, bisschop van Haarlem, bij gelegenheid van zijn koperen bisschopsjubileum.

Op deze site verscheen eerder een voorlopige vertaling van het gedeelte over het gezin. Nu kan de officiële vertaling besteld worden bij uitgeverij Licap , waar ook voor een versie online kan worden gekozen. (KN)

Zie ook de Family Bookshop